RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 7 kwietnia 2010
Tomasz Pałdyna
Przedawnieniem w prawie polskim nazywamy upływ czasu, który rodzi określone skutki prawne. Instytucja ta jest niewątpliwie również jednym z elementów ochrony praw podmiotowych. Prezentowana publikacja zawiera dokładną definicję instytucji przedawnienia […]
Czwartek, 25 marca 2010
Jerzy Pieróg
Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest nowelizowana praktycznie co roku. Kolejne zmiany powodują niewątpliwie trudności przy przygotowywaniu zamówień publicznych przez zamawiających. Dobrą wiadomością dla zainteresowanych tematyką zamówień publicznych jest zapewne […]
Czwartek, 25 marca 2010
Józef Iwulski, Walerian Sanetra
Prezentowany komentarz został opracowany przez wybitnych znawców materii związanej z prawem pracy. Szczególnym atutem tego opracowania jest uwzględnienie przez autorów bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także […]
Czwartek, 25 marca 2010
Maria Supera-Markowska
Oryginalna, bardzo ciekawa publikacja dla osób z zacięciem prawnoporównawczym bądź szczególnie zainteresowanych prawodawstwem hiszpańskim. Autorka, specjalista prawa hiszpańskiego, przedstawia podstawowe zagadnienia prawa hiszpańskiego w języku polskim oraz prawa polskiego w […]
Czwartek, 25 marca 2010
Janusz Marciniuk (red.)
To już dziewiąte wydanie praktycznego komentarza do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawowej lektury doradców podatkowych, pracowników służb skarbowych, a także radców prawnych, […]
Niedziela, 21 marca 2010
Książka ukazała się w nowej beckowskiej serii tłumaczeń kluczowych polskich ustaw na języki angielski i niemiecki. Obecna edycja polsko-niemieckiego tekstu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości to już […]