RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Piątek, 27 września 2019
Kazimierz Romaniuk
Książka absolutnie niezwykła. Zawiera dorobek 65 lat piśmienniczej działalności ks. biskupa Kazimierza Romaniuka. Praca została podzielona na cztery części, które porządkują bogactwo publikacji ks. bpa Romaniuka. Pierwsza część poświęcona jest wydaniom tłumaczenia Biblii, na które autor pracował 35 lat. Trzeba tu zaznaczyć, że Biblia Warszawsko-Praska jest drugim, po dziele ks. Jakuba Wujka, tłumaczeniem całości Biblii […]
Czwartek, 23 maja 2019
Anna Augustyn
Anna Augustyn – z domu Bochenek (22.05.1915- -10.04.1980) to prosta kobieta, która ukończyła siedem klas szkoły podstawowej, wyszła za mąż, mając zaledwie osiemnaście lat, i przeżyła w związku małżeńskim z Janem Augustynem czterdzieści trzy lata. Napisała ponad pięćdziesiąt listów do swoich dzieci, które stały się lekturą kontemplacyjną dla pragnących rozwoju życia duchowego. Autorka głęboko i […]
Czwartek, 23 maja 2019
Antoni Dębiński
Jaki jest związek między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a wielką socjalistyczną rewolucją październikową? Bezpośredni i oczywisty. Otóż, kiedy po przewrocie bolszewickim funkcjonowanie petersburskiej Akademii Duchownej stało się niemożliwe, jej rektor postanowił – już w wolnej Polsce – stworzyć uniwersytet. Niemały wpływ na decyzję ks. Idziego Radziszewskiego miały jego doświadczenia ze studiów na uniwersytecie w Lowanium. Do […]
Czwartek, 23 maja 2019
Marie Noëlle Thabut
Książka w czterdziestu etapach zapoznaje czytelnika z Pismem Świętym. Dlaczego w czterdziestu? Autorka tłumaczy, że ta liczba występuje w Biblii w znaczeniu symbolicznym. Mojżesz przebywał na Synaju czterdzieści dni, lud izraelski czterdzieści lat błąkał się po pustyni, Eliasz ujrzał Pana po wędrówce trwającej właśnie czterdzieści dni. W Nowym Testamencie przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus pościł […]
Czwartek, 23 maja 2019
Pius Czesław Bosak
Kiedy wędrowałem śladami św. Pawła po Cyprze, nie mogłem pominąć grobu św. Barnaby. Na granicy między grecką i turecką częścią wyspy (mauzoleum jest po stronie tureckiej) przyszło mi zatrzymać się dłużej. I wtedy mój towarzysz podróży zagadnął: stary, przypomnij mi, kim właściwie był ten święty? Dla wszystkich, którzy zapomnieli, kim był św. Barnaba, mam dobrą […]
Piątek, 29 marca 2019
o. Marko Ivan Rupnik, Natasza Govekar
Są tacy artyści, których dzieła rozsiane po całym kontynencie oglądają tysiące ludzi, lecz tylko niewielu kojarzy ich z nazwiska. Należy do nich niewątpliwie o. Marko I. Rupnik, którego prace zobaczyć możemy w całej Europie: od San Giovanni Rotondo, przez Rzym, Madryt, aż po Kraków. Ten słoweński jezuita – wraz ze swym zespołem Centrum Aletti – […]
Piątek, 29 marca 2019
Karol Wojtyła
Chociaż terminu „katolicka nauka społeczna” po raz pierwszy użył Papież Pius XI, za jej twórcę uważany jest powszechnie Leon XIII, nazywany zresztą papieżem robotników. To w jego encyklice „Rerum Novarum”, wydanej w roku 1891, czyli 33 lata po ukazaniu się „Manifestu komunistycznego”, już na początku znajdujemy sformułowanie: „Należy szybko i skutecznie przyjść z pomocą ludziom […]
Piątek, 29 marca 2019
Jarosław Makowski
To pierwsza w Polsce wszechstronna ocena myśli papieża Franciszka. Autor książki jasno i przystępnie ukazuje nauczanie obecnego papieża, zachwycając się jego podejściem do kwestii społecznych: klimatu, ubogich, przyjmowania uchodźców, otwarciem na problemy współczesności. Na kolejnych kartach książki poznajemy Franciszka, który, nim zacznie wymagać od innych, wpierw wymaga od siebie, poznajemy Franciszka kaznodzieję mówiącego jasno i […]
Piątek, 29 marca 2019
To zadziwiające, że po upływie ponad pół wieku od Soboru Watykańskiego II – który w przystosowaniu Kościoła do współczesności tak często odwoływał się do biblijnych źródeł – nie mieliśmy własnego atlasu biblijnego. Rzecz jasna ci, którzy chcieli poznać realia geograficzne i historyczne historii biblijnej mogli sięgnąć po opracowania będące tłumaczeniem z angielskiego czy włoskiego, które […]
Czwartek, 31 stycznia 2019
Sally Lloyd-Jones
Czytamy dzieciom o Bożym Narodzeniu i wydarzeniach z nim związanych; spisie ludności, wędrówce Świętej Rodziny do Betlejem, pasterzach, żłóbku, itd. Tym razem bierzemy do rąk pozycję nieco inną, bo nie ma w niej konkretnych scen realistycznych. Za to treść poetycka, pełna muzyki i malowniczego krajobrazu głosi nowinę, zapowiadaną od dawien dawna o przełomie czasu, wielkiej […]