RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Czwartek, 15 lipca 2010
Karen Armstrong
Autorka opisuje proces powstawania Biblii, a następnie śledzi drogi i sposoby odczytywania Biblii w ciągu kolejnych stuleci. Zajmuje się więc najpierw okolicznościami powstania najstarszych ksiąg Biblii żydowskiej, a następnie opowiada, jak powstawała żydowska Biblia i Nowy Testament, ukazuje rozmaite wpływy kształtujące teksty, które stały się Pismem Świętym żydów i chrześcijan. W kolejnych rozdziałach Karen Armstrong […]
środa, 19 maja 2010
Benedykt XVI
Słowo Boże jest jednym z tych tematów, które Ojciec Święty Benedykt XVI uczynił fundamentem swoich wskazań i nauczania. Powiedział: „W epoce, w której z jednej strony obecny jest coraz większy wpływ sekularyzacji, a z drugiej strony dostrzega się wszechobecną potrzebę spotkania z Bogiem, niech nigdy nie zabraknie możliwości zaproponowania ludziom tych szczególnych przestrzeni intensywnego wsłuchiwania […]
środa, 19 maja 2010
Louis de Wohl
Ukrzyżowanie Chrystusa, najlepiej znaną egzekucję świata, jej genezę, towarzyszące temu wydarzeniu okoliczności oraz główne, historyczne postaci tej tragedii znamy chyba wszyscy. I nie chodzi tylko o wiedzę nabytą przez pryzmat wyznawanej wiary, głoszoną Ewangelię, ale również wiele naukowych opracowań i publikacji. Wydawałoby się, że na temat powiedziano i napisano chyba wszystko. Jednakże powieść pisana z […]
środa, 19 maja 2010
Antonio González Paz
Autorem książki jest hiszpański ksiądz, marianista, który w swojej działalności duszpasterskiej skupia się na edukacji oraz pracy z młodzieżą. Publikacja jest zbiorem medytacji religijnych opartych na treści książki Antoine’a de Saint-Exupery’ego „Mały Książę”. Antonio Gonzales Paz analizuje ją niemal scena po scenie, wydobywając całą pełnię jej niezwykłego uroku oraz mądrości. Mądrość personifikowana przez głównego bohatera […]
Czwartek, 25 marca 2010
John C. Polkinghorne
Polkinghorne – matematyk i doktor fizyki, który przyjął święcenia w kościele anglikańskim – jest jednym z najsłynniejszych współczesnych myślicieli, usiłujących połączyć zagadnienia wiary i nauki. W „Jednym świecie” stara się ukazać obszary wzajemnego oddziaływania i potencjalnego konfliktu nauki z religią, zatrzymuje się nad problemami stworzenia, determinacji, modlitwy, cudu, życia przyszłego, jednocześnie przedstawiając powody, dla jakich […]
Czwartek, 25 marca 2010
Bogusław Widła
Są to rozważania biblijne skoncentrowane na postaci Abrahama. Czytelnik zostaje zaproszony do duchowej wędrówki przez wiarę z tym patriarchą, który uważany jest za jej ojca. Autor stara się prześledzić proces dojścia Abrahama do wiary, poprzez próby jakie stawiał przed nim Bóg. Jest to także obserwacja rodzenia się więzi między człowiekiem a Bogiem. Patriarcha Abraham to […]
Czwartek, 25 marca 2010
ks. Wacław Hryniewicz OMI, Elżbieta Adamiak i Józef Majewski
Ktoś kiedyś powiedział, że ilu nas na świecie, tyle poglądów i to na każdy możliwy temat. Lubimy, przynajmniej w naszej kulturze, rozmawiać i głosić swoje przekonania w każdej prawie dziedzinie. Prawie, bowiem niektóre poglądy przyjęliśmy takimi, jakie nam od wieków przedstawiają autorytety. Zwłaszcza jeśli dotyczą one religii i wiary. Dlaczego tak jest? Bo wiara, to […]