Nagroda Kallimacha – druga edycja (2010 rok)

Nagrody Kallimacha zostały wręczone 18 marca 2010 roku podczas Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA w Kielcach.

Laureaci Nagrody:

Małgorzata Dobrowolska
Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka kilkudziesięciu książek do nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacji. Seria podręczników „Matematyka z Plusem”, której jest współautorką, otrzymała prestiżowe wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności. Wydawcą serii jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, którego Małgorzata Dobrowolska jest założycielką, prezesem zarządu i redaktor naczelną. Jest też fundatorką i prezesem rady nadzorczej Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora, a także pomysłodawczynią i głównym sponsorem Akademii 30+.

Maria Nagajowa
Doktor nauk humanistycznych, autorka 20 tytułów podręczników do nauczania języka polskiego, 145 książek i artykułów, głównie metodycznych, dla nauczycieli. Była nauczycielką w szkole podstawowej w Warszawie, instruktorką doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracownikiem naukowym w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1985 współpracowała społecznie przy tworzeniu programów nauczania języka polskiego w Instytucie Programów i Podręczników MEN. W swoich podręcznikach zawarła najnowsze teorie językoznawcze i socjolingwistyczne, zasady dydaktyki oraz zbudowała strukturę uwzględniającą integrację różnych działów nauczania języka polskiego.

Anna Sikorzyńska
Wykładowca w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego, lektorka języka angielskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz lektorka języka angielskiego i metodyk w szkołach językowych Polanglo i Empik. Jest autorką bądź współautorką publikacji do nauki języka angielskiego wydawanych przez Pearson Education i WSiP. Prowadzi warsztaty i prezentacje metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego, współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

Krzysztof Pazdro
Doktor nauk chemicznych. Kierował Pracownią Chemii w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkanaście prac publikowanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii, zaś działalność edukacyjna to kilkadziesiąt artykułów w czasopiśmie „Chemia w szkole”, akademicki podręcznik „Dydaktyka chemii” (wspólnie z Anną Galską-Krajewską) oraz autorstwo i współautorstwo ponad 60 pomocy dydaktycznych z chemii do liceów, gimnazjów i szkół podstawowych. Jego słynny „Zbiór zadań z chemii” (23 stale uaktualniane wydania i modyfikowane tytuły) służy już wnukom tych, którzy korzystali z pierwowzoru na początku lat 70. W 1992 roku założył, działające do dziś, wydawnictwo pod nazwą Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

Autorki programu „Spotkania z fizyką”
Program do nauczania fizyki w gimnazjum opracowany przez Grażynę Ornat-Francuz, Teresę Kulawik i Marię Nowotny-Różańską jest dostosowaną do nowych wytycznych wersją znanego cyklu „Fizyka i astronomia”, wysoko ocenianego przez nauczycieli. Podczas jego tworzenia bardzo ważne dla autorek były opinie specjalistów, doradców metodycznych, a przede wszystkim nauczycieli. Dobrane treści umożliwiają samodzielność myślenia i kształtowania postaw badawczych, a odpowiednia oprawa graficzna i edytorska oraz bogata obudowa multimedialna stanowią doskonałe narzędzie ułatwiające zrozumienie poszczególnych tematów. Seria zawiera kompletną obudowę metodyczną dla nauczyciela.

 

Twórczynie programu „Nasze przedszkole”
Program do edukacji wczesnoszkolnej „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej opiera się na współczesnych założeniach pedagogiki – samodzielnej nauki poprzez tworzenie warunków do aktywnej zabawy i eksplorowania otaczającego świata. Treści koncentrują się wokół głównych rodzajów aktywności dziecka: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Program uwzględnia aktualny stan wiedzy psychologicznej i metodycznej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 

Nagroda im. Filipa Kallimacha – wyróżnienia specjalne

Adam Mazurek: Wydana w 1991 roku pierwsza książka szkolna zatytułowana „I Ty zostaniesz  Pitagorasem” stała się przepustką Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej i Reklamowo-Handlowej Adam do wejścia na rynek książki edukacyjnej i zajęcia na nim stałego i ważnego miejsca w nauczaniu matematyki w polskiej szkole. Publikacja rozwinięta w serię podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uzupełniona została podręcznikami dla licealistów „I Ty zostaniesz Euklidesem”. Inna seria, to cykl dla najmłodszych „Edukacja Smyka”, w skład którego wchodziły tak charakterystyczne tytuły jak „Smyk się bawi, smyk się śmieje, smyk się uczy i mądrzeje”. Zarówno aktualne treści, jak i szata graficzna, wyróżniały je na rynku wydawniczym, ciesząc się uznaniem uczniów i nauczycieli. Te osiągnięcia są wspólnym dziełem Teresy Oleksak i Stefana Łęskiego, nauczycieli z wieloletnią praktyką, ale przede wszystkim Adama Mazurka, założyciela i właściciela Oficyny Adam, która w marcu tego roku obchodzi piękny jubileusz dwudziestolecia. Nagroda Kallimacha dla Adama Mazurka jest potwierdzeniem jego zasług dla polskiej edukacji i dołączy do wielu godności, jakim jej laureat został już poprzednio wyróżniony.

Targi Kielce
Targi Kielce, wicelider polskiego rynku targowego, z ambicjami do dalszego awansu, organizator kilkudziesięciu imprez targowych rocznie, dostrzega potrzebę nie tylko dynamicznego rozwijania działań biznesowych, lecz również podejmowania działań o charakterze społecznym i edukacyjnym. Taką inicjatywą były i są Targi Edukacyjne Edukacja w Kielcach, których piętnasta – jubileuszowa – edycja odbywa się w marcu tego roku. Dzięki wielkiemu wysiłkowi, energii, entuzjazmowi i zaangażowaniu całego zespołu organizacyjnego pozycja tych Targów stale wzrasta i nie są już dzisiaj tylko największym regionalnym przeglądem szkół i publikacji edukacyjnych, lecz najważniejszym dorocznym miejscem spotkania wydawców edukacyjnych w skali całego kraju. Wspaniałą cechą kieleckiego wydarzenia targowego jest systematyczna współpraca z niezwykle zaangażowanym środowiskiem edukacyjnym Regionu Świętokrzyskiego, jego udział w przygotowaniu niezwykle bogatego i wartościowego programu towarzyszącego, jak też widoczne wsparcie, jakie Targom Edukacja udzielają administracja regionalna i władze samorządowe oraz ich liczne agendy. Organizatorzy Targów Edukacyjnych Edukacja w Kielcach mają niepodważalny wkład w rozwój polskiego szkolnictwa i edytorstwa edukacyjnego.