Nagroda Kallimacha – czwarta edycja (2012 rok)

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała po raz czwarty Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji. Poniżej prezentujemy sylwetki laureatów.

 

Maria Pąchalska
Kierownik Katedry Neuropsychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wybitny specjalista neuropsychologii, psychologii klinicznej i neurologopedii, konsultant Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku, założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (od 1992 roku), założyciel i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego (od 1994 roku), założyciel i Prezes Fundacji na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu (od 1994 roku), redaktor naczelny kwartalnika „Acta Neuropsychologica”. Autorka ponad 120 prac z dziedziny neuropsychologii oraz ośmiu książek i podręczników, w tym monografii „Afazjologia”  (Wydawnictwo Naukowe PWN), „Rehabilitacji Neuropsychologicznej” (Wydawnictwo UMCS) oraz dwutomowego podręcznika „Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu” (Wydawnictwo Naukowe PWN), za który otrzymała nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne. „Jest wyjątkowo oddana swoim studentom, doktorantom, habilitantom. Ma wielkie zasługi we wspieraniu rozwoju naukowego swoich uczniów” – tak ciepło wyraża się o niej prof. zw dr hab. Marta Bogdanowicz, laureatka Nagrody Kallimacha z ub. roku.

 

Wiesława Surdyk-Fertsch
Pełni funkcję doradcy metodycznego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jest autorką takich podręczników jak „Historia. Dzień dobry historio” (Nowa Era), „My i historia. Historia i społeczeństwo” (WSZ PWN) oraz współautorką i propagatorką popularnego w wielkopolskich szkołach programu edukacji regionalnej.  Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, a od 16 lat kieruje jednym z najpopularniejszych w Wielkopolsce konkursów – Konkursem Wiedzy o Wielkopolsce. Swoim autorytetem, wiedzą i umiejętnościami wspiera I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie DEMOKRATUS ogłoszony przez Szkolę Kreatywności przy Wydawnictwie Efka w Pile. Jak przekazała naszej redakcji Felicja Kalinowska, laureatka Nagrody Kallimacha z ub. roku – „Pani Wiesława, przy swojej wielkiej aktywności i szerokich zainteresowaniach, jest przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Jest wielkim autorytetem dla swoich uczniów, ale także dla przyjaciół, do których i ja mam zaszczyt należeć”.

 

Bogusław Śliwerski
Badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie. Profesor pedagogiki w Katedrze Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. W ostatnich latach wydał książki: „Klinika akademickiej pedagogiki” (Impuls), „Podstawowe prawidłowości pedagogiki” (Impuls), „Myśleć jak pedagog” (GWP), „Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wychowania. Podręcznik akademicki tom 4”, (red., GWP), „Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania” (Impuls), „Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania” (Impuls), „Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP” (WAiP); „Pedagog w blogosferze: 2008-2009” (Impuls) oraz „Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje” (Impuls). Prowadzi swój blog www.sliwerski-pedagog.blogspot.com
Anna Warchoł
Ukończyła specjalizację Dydaktyka Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 15 lat pracowała w Zakładzie Metodyki Nauczania Chemii UJ, godząc swoje stanowisko z pracą nauczycielki na wszystkich etapach edukacyjnych. W ciągu 18-letniego stażu pracy w szkole wielu jej uczniów znalazło się w gronie laureatów i finalistów konkursów chemicznych. W latach 2002−2006 była współorganizatorką czterech edycji Wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum i przewodniczącą jego trzech edycji. Od 2008 roku pełni funkcję redaktora i koordynatora ds. chemii w wydawnictwie ZamKor. Jest autorką pakietu gimnazjalnego i pakietu ponadgimnazjalnego „Świat chemii” oraz licznych gier edukacyjnych; autorką i współautorką licznych artykułów, poradników, podręczników i filmów doświadczalnych oraz inicjatorką wielu publikacji chemicznych. Prowadzi konferencje dla nauczycieli, podczas których wskazuje metody i sposoby radzenia sobie z wdrażaniem nowej podstawy programowej. Służąc fachową wiedzą i doświadczeniem, podpowiada, jak kształtować wymagane od uczniów umiejętności. Jest pomysłodawczynią wielu akcji wspierających nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych. W okresie wakacyjnym prowadzi Letnie Szkoły Chemii organizowane dla nauczycieli, którzy przyjeżdżają z całej Polski, by podnosić swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami.
Twórcy inicjatywy edukacyjnej DeDOMO
DeDOMO to nowatorska metoda nauki języka angielskiego w domu, przeznaczona dla rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w edukacji językowej swoich dzieci, ale bez wchodzenia w sztuczną dla mamy czy taty rolę nauczyciela. W tej metodzie postawiono na spontaniczność.  Na metodzie oparta jest seria wydawnicza „Angielski dla rodziców”, składająca się z pakietów: „Angielski dla rodziców przedszkolaka”, “Angielski dla rodziców ucznia”, “Angielski dla rodziców nastolatka” oraz „Angielski dla rodziców. Na wakacje”. Za metodą stoją: dr Grzegorz Śpiewak, anglista, metodyk nauczania języka angielskiego, konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Polska i Marek Jannasz, wydawca publikacji edukacyjnych, amerykanista, stypendysta Fulbrighta, autor i tłumacz publikacji naukowych i popularnonaukowych, współwłaściciel i dyrektor wydawniczy wydawnictwa Lingo, autor koncepcji wydawniczej i redaktor serii „Angielski dla rodziców”.

 

 

Twórcy serwisu WSiPnet.pl
WSiPnet.pl to projekt edukacyjny stworzony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jego ideą jest ułatwienie procesu uczenia się i nauczania w erze edukacji cyfrowej. WSiPnet.pl wystartował w sierpniu 2011 z ofertą gimnazjalną, w sierpniu 2012 dostępne mają być materiały do wszystkich pozostałych etapów nauczania. Projekt ma wersje nauczycielską i uczniowską i umożliwia komunikację pomiędzy nauczycielem a klasą. Nauczyciele dysponują dodatkowymi materiałami, które mogą wykorzystywać w pracy ze swoimi uczniami. WSiPnet.pl to także narzędzie, za pomocą którego nauczyciel może na bieżąco poznawać efekty własnej pracy, dzięki możliwości oceny postępów i stanu wiedzy swoich uczniów. Ta usługa edukacyjna jest dziełem sześciu osób: Olgierda Buchockiego, dyrektora Działu Rozwoju Biznesu i Produkcji WSiP, Anny Dubieckiej, laureatki Kallimacha z 2011 roku i dyrektor Działu Diagnoz WSiP, Wojciecha Jędrychowskiego, dyrektora ds. rozwoju nowych mediów w Dziale Nowych Mediów i IT WSiP, Marka Legutko, dyrektora zespołu w Dziale Nowych Mediów i IT  WSiP, Renaty Łapińskiej, dyrektora wydawniczego WSiP oraz Ewy Rucińskiej, kierownika projektów elektronicznych w Dziale Rozwoju WSiP.