Nagroda im. Jerzego Skowronka 2021

Wyniki 26 edycji konkursu o Nagrodę prof. J. Skowronka zostały ogłoszone 25 listopada 2021 r. podczas gali otwarcia Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przypadła ex aequo następującym autorom i wydawcom:

  1. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Cmentarz Champeaux w Montmorency. Groby Polskie. Cimetière Les Champeaux à Montmorency. Les Tombes Polonais. Towarzystwo Miłośników Historii. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021
  2. Andrzej Krawczyk, Czyja jest Bośnia? Krótka historia kraju trzech narodów, Znak Horyzont, Kraków 2021

Wyróżnienia otrzymali następujący autorzy i wydawcy (kolejność alfabetyczna):

  • Danuta Gibas-Krzak, Geopolityka Bałkanów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
  • Piotr Kuligowski, Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888), Universitas, Kraków 2020
  • Tomasz Jacek Lis, Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne. Studia Galicyjskie. Tom 6. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka i Fundacja Sądecka, Kraków 2020
  • Witold Matwiejczyk, Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie, Lublin 2020, TN KUL
  • Zofia Wojtkowska, Saga rodu Czartoryskich, Iskry, Warszawa 2020

 

 Wyróżnienie specjalne otrzymali wydawca oraz tłumacz publikacji “Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów” Larry’ego Wolffa w przekładzie Tomasza Bieronia, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020.