Nagroda im. prof. J. Skowronka 2010 (15. edycja)

Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka postanowiono przyznać Nagrodę za rok 2010: Wydawnictwu Naukowemu Akademii Pedagogicznej w Krakowie za pracę Huberta Chudzio „Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878)” oraz Instytutowi Historii UAM za pracę Krzysztofa Marchlewicza „Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)”.

Jury postanowiło również wyróżnić: Wydawnictwo DiG za publikację „Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii” pod red. Andrzeja Szwarca oraz Wydawnictwo Arkadiusz Wingert za pracę prof. Tomasza Witucha i dr Bogdana Stolarczyka „Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000”.

Jury przyznało także wyróżnienie specjalne Wydawnictwu Arcana za publikację Jacka Burdowicza-Nowickiego „Piotr I, August II i Rzeczpospolita. 1697-1706”.

Wręczenie Nagród miało miejsce 25 listopada 2010 o godz. 12 podczas inauguracji XIX Targów Książki Historycznej w Warszawie.