Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2023

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza dwudziestą ósmą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 30 września 2023. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2022 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

regulamin_konkursu_o_nagrodę_Skowronka_2023