Nagroda Kallimacha -pierwsza edycja (2009 rok)

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ustanowiła w tym roku Nagrodę im. Filipa Kallimacha. Jej celem jest uhonorowanie najważniejszych osiągnięć i osobowości w polskiej edukacji i dlatego jako patrona przyjęto osobę włoskiego humanisty i pisarza żyjącego w latach 1437-1496, który był wykładowcą na Akademii Krakowskiej oraz nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Kallimach od lat uznawany jest za symbol najlepszych tradycji wychowawczych w Polsce.

 

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody zostali:
Joanna Białobrzeska

Absolwentka Studium Nauczania Początkowego oraz Wydziału Pedagogiki UW. Od 1991 roku wraz z mężem Piotrem Białobrzeskim prowadzi wydawnictwo Didasko. Jest autorką podręczników do nauczania przedszkolnego oraz zintegrowanego „Od A do Z”,  cyklu „Ja, Ty-My” – podręczników do nauczania wczesnoszkolnego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz cieszącego się popularnością poradnika dla nauczycieli „Zostań nawiedzoną nauczycielką”. Ponadto pełni funkcję dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 98 Didasko i przedszkola Rośnij z Didasko. Jest także nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Prezydenta RP, Nagrodę Edukacja XXI i nagrodę Parasole Szczęścia miesięcznika „Twoje Dziecko”.

 

Zofia Agnieszka Kłakówna

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Wykładowca na  Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Była dyrektorem Szkoły Polskiej w Maroku. Przez trzy lata pracowała na Uniwersytecie Marcina Luthra w Halle. Redagowała metodyczne czasopismo „Nowa Polszczyzna”. Miała okazję poznać systemy oświatowe obowiązujące w Anglii, Szwecji, Francji, Niemczech. W 1986 roku przeżyła katastrofę morską. Wspólnie z Bolesławem Faronem zbudowała Wydawnictwo Edukacyjne. Jest pomysłodawczynią i współautorką  przedsięwzięcia „To lubię!” – cyklu podręczników do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, który gości w szkołach od ponad 15 lat. Jej dorobek obejmuje około 40 podręczników. Wzięła udział w kampanii NFZ, która zachęcała do regularnych badań profilaktycznych, a jej fotografia była prezentowana na wystawie „Masz wiele powodów by żyć” na krakowskich Plantach.

 

 

Waldemar Lewiński
Ukończył biologię na Wydziale Biologii, Geografii i i Oceanologii UG w 1986 roku. Na ostatnim roku studiów podjął pracę nauczyciela w wejherowskim liceum ogólnokształcącym. Jak wyznał, w tym czasie problemem była zbyt mała liczba polskojęzycznych książek biologicznych adresowanych do licealistów i stąd wziął się pomysł wypełnienia tej luki. W 1992 roku korzystając z własnych doświadczeń i zgromadzonych materiałów przygotował pierwsze opracowanie – „820 testów z biologii”. W następnym roku wraz z bratem założył wydawnictwo Operon i rozpoczął wydawanie serii książek pomocniczych. W 1996 roku ukazał się pierwszy podręcznik jego autorstwa „Biologia 2” dla uczniów liceum ogólnokształcącego. W końcu lat 90. wraz z innymi nauczycielami i dydaktykami opracował od podstaw nowe programy nauczania oraz nowe podręczniki przeznaczone do zreformowanej szkoły podstawowej. W 2002 roku zespół autorski opracował pod jego kierunkiem kompletną propozycję dla licealistów (biologia w zakresie podstawowym i rozszerzonym). Obecnie skupia się na opracowaniu nowej generacji podręczników z zakresu biologii dla liceum ogólnokształcącego. Jest autorem i współautorem 30 podręczników, książek pomocniczych oraz innych opracowań dydaktycznych.
Andrzej Pieniak

Absolwent pedagogiki i socjologii na UW oraz Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej. W latach 70. jako naczelnik ZHP nadzorował wydawnictwo Horyzonty i zainicjował harcerską nagrodę literacką. Autor wielu artykułów o tematyce edukacyjnej w prasie młodzieżowej i pedagogicznej. Na początku lat 80., po powrocie z placówki dyplomatycznej w Kolonii, był związany z wydawnictwem Polonia. W 1993 roku zainicjował targi książki edukacyjnej, późniejsze Targi Książki Edukacyjnej Edukacja XXI.Kawaler Orderu Uśmiechu, odznaczony również krzyżem kawalerskim i krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi ZHP, medalem KEN oraz Złotą Odznaką Honorową SKP. Z jego inicjatywy prezydent RP ustanowił nagrodę za twórczość dla dzieci i młodzieży. Po przejęciu Targów przez Ars Polonę został dyrektorem działu targów w tej firmie. Od 2007 roku na emeryturze.
Barbara Sagnowska

Ukończyła Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny na UJ. Doktorat w Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN) w Krakowie. Przez osiem lat była nauczycielką fizyki i wieloletnim pracownikiem Zakładu Dydaktyki Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Była przewodniczącą Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach w Polskim Towarzystwie Fizycznym. Autorka (i współautorka) kilkunastu podręczników szkolnych do nauczania fizyki. Założycielka, a obecnie redaktor naczelna wydawnictwa Zamkor. Prowadzi konferencje dla nauczycieli, podczas których wskazuje metody i sposoby radzenia sobie ze zmianami w procesie dydaktycznym oraz radzi, w jaki sposób umiejętnie kształtować wymagane od uczniów umiejętności.
Autorzy „Wesołej Szkoły”

Zespół autorski cyklu podręczników do nauczania zintegrowanego „Wesoła szkoła” tworzą metodycy i czynni zawodowo nauczyciele: Hanna Dobrowolska, Wojciech Dziabaszewski, Jadwiga Hanisz, Stanisław Karaszewski, Anna Konieczna, Ewa Kowaliszyn-Konar, Krystyna Lenkiewicz, Stanisława Łukasik, Irena Micińska-Łyżniak, Helena Petkowicz, Joanna Straburzyńska, Krystyna Wasilewska, Anna Wiśniewska i Ewa Witkowska. „Wesoła Szkoła” jest flagową serią Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Wydawana jest od 2000 roku i od tego czasu wykształciła całe rzesze uczniów. Cykl ma bogatą i łatwą do wykorzystania obudowę metodyczną. Składa się z kilku części, przeznaczonych na kolejne miesiące nauki, dzięki czemu uczeń nie musi dźwigać ciężkiego tornistra. „Wesołą Szkołę”  uhonorowano Medalem Europejskim 2005, przyznawanym przez Urząd Integracji Europejskiej i Business Centre Club oraz Nagrodą Edukacja XXI.

Wręczenie Nagród odbyło się podczas XIV Targów Edukacyjnych Edukacja w Kielcach w dniu 18 marca.