Nagrody im. Filipa Kallimacha – piąta edycja (2013 rok)

Podczas XVIII Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA w Kielcach we czwartek 21 marca 2013 roku w Centrum Biznesowym Biznes Core wręczono Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.
Nagrody w tym roku trafiły do rąk:
• Józefa Częścika
• Hanny Dobrowolskiej
• Marka Godlewskiego
• Heleny Lewickiej
• Katarzyny Sendeckiej i twórców serii książek „Czytam sobie”
• Agnieszki Łuczak i Anny Murdzek, autorek programu nauczania języka polskiego „Między nami”

Wyróżnienie specjalne otrzymało Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Dotychczasowi laureaci Nagrody: Joanna Białobrzeska, Małgorzata Dobrowolska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Waldemar Lewiński, Maria Nagajowa, Krzysztof Pazdro, Andrzej Pieniak, Barbara Sagnowska, Anna Sikorzyńska, Marta Bogdanowicz, Zofia Dobkowska, Anna Dubiecka, Felicja Kalinowska, Feliks Szlajfer, Maria Pąchalska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogusław Śliwerski, Anna Warchoł, twórcy inicjatywy edukacyjnej DeDOMO, twórcy serwisu WSiPnet.pl, twórcy serii „Wesoła Szkoła”, autorki programu „Spotkania z fizyką” i twórczynie programu „Nasze przedszkole”.
Profile laureatów:

 

Józef Częścik
Absolwent filologii polskiej. Studiował też filozofię teoretyczną i zarządzanie. Debiutował w 1977 roku jako pisarz w lubelskiej „Kamenie”. Jest autorem kilkunastu utworów literackich oraz książek edukacyjnych, m.in. z zakresu gramatyki, ortografii i interpunkcji. Publikował także w języku esperanto. W 1993 roku założył wydawnictwo Harmonia, specjalizujące się w publikacjach z zakresu nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapii pedagogicznej, logopedii, dysleksji, wspomagania rozwoju dziecka zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego. Obecnie w skład Grupy Wydawniczej Harmonia wchodzą trzy wydawnictwa: edukacyjne – Harmonia, naukowe – Harmonia Universalis (wydające m.in. podręczniki z serii „Logopedia XXI wieku” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego) i ogólnotematyczne – Józef Częścik. Jako wydawca dba przede wszystkim o to, aby książki były prawdziwie wartościowe, zgodnie z hasłem jego firmy „W trosce o harmonijny rozwój dziecka”.

 

Hanna Dobrowolska
Polonistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka Nagrody Specjalnej Sekretarza Naukowego PAN im. Wacława Borowego. Redaktorka w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”, recenzentka wydawnictw dziecięcych i młodzieżowych, autorka antologii poezji i wyborów opowiadań dla dzieci. Konsultantka WSiP i recenzentka podręczników szkolnych, współautorka Programu edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 (1999). Autorka nowatorskich podręczników literackich dla klas nauczania początkowego: „Podajmy sobie ręce. Podręcznik do kształcenia literackiego” (1992) oraz „Moja pierwsza czytanka” (1993) , a także zbiorów ćwiczeń i książek edukacyjnych. Współautorka cyklu podręcznikowego do kształcenia zintegrowanego „Wesoła Szkoła”(2000) oraz cyklu „Wesoła szkoła i przyjaciele”(2009). Autorka cyklu podręczników do języka polskiego „Jutro pójdę w świat” dla klas 4-6 (1998-2013). Stworzyła spójną koncepcję nauczania języka polskiego w zakresie wszystkich klas szkoły podstawowej. Wieloletni członek i przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla uczniów klas podstawowych pt. „Jutro w świat”. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Marek Godlewski
Były pracownik uczelni wyższych (Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie, zrewolucjonizował nauczanie fizyki w polskich szkołach przez wprowadzenie na rynek prostych i tanich zestawów doświadczalnych. Jako redaktor merytoryczny w wydawnictwie ZamKor opracował ponad 100 doświadczeń. Umiejętny dobór zestawów doświadczalnych oraz jasne i zrozumiałe instrukcje pracy z nimi wywołały masowe zainteresowanie nauczycieli (głównie gimnazjalnych), co przywróciło nauczaniu fizyki w polskiej szkole właściwy, doświadczalny charakter.  Odbył setki spotkań z nauczycielami, podczas których z sukcesem uczył problemowego podejścia do nauczania i aktywizowania uczniów na lekcjach fizyki. Jest współautorem kilku wysoko ocenianych i nagradzanych podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych, a także książki „Zadania doświadczalne z fizyki”, o której recenzent, prof. dr hab. Władysław Błasiak, napisał: „W mojej opinii, jest to pierwsza tego typu pozycja wydawnicza, w której autorzy podejmują ambitne wyzwanie stawienia czoła niełatwym […] zagadnieniom oceny błędów i niepewności pomiarowych […] na tym poziomie nauczania”.

 

Helena Lewicka
Doświadczony nauczyciel i metodyk nauczania matematyki. Przez kilka lat była rzeczoznawcą MEN. W latach 90. kształciła studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w Zawodowym Studium Nauczycielskim UW. Jest jedyną nauczycielką matematyki w Polsce, która ukończyła roczny kurs dla pedagogów dramy zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITEJ. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli. Jest współautorką publikacji dla nauczyciela oraz podręczników, zeszytów ćwiczeń, ćwiczeń wyrównawczych i zbiorów zadań dla ucznia cyklu „Matematyka wokół nas” (WSiP). Uczyła w klasach 1-3 i 4-8. W swoich materiałach zawiera wiedzę z przyrody szeroko rozumianej, literatury i historii, skorelowaną z materiałem, z którym spotykają się uczniowie na poziomie szkoły podstawowej. Znakomicie zna zarówno warunki pracy nauczyciela, jak i psychikę dziecka, dzięki czemu pisane przez nią książki są cenione przez dorosłych i dzieci.
Twórcy serii książek „Czytam sobie”
Najlepsi polscy twórcy książek dla dzieci, a wśród nich: Wojciech Widłak, Grzegorz Kasdepke, Małgorzata Strzałkowska, Agnieszka Frączek, Zofia Stanecka, Ewa Nowak, Rafał Witek, Joanna Olech, Jona Jung, Joanna Rusinek włączyli się w ambitny projekt wydawnictwa Egmont, zachęcający dzieci w wieku 5-7 lat do nauki czytania. Seria „Czytam sobie” składa się z trzech różnych poziomów czytelniczego zaawansowania („składam słowa”, „składam zdania”, „połykam strony”). W książeczkach dla początkujących zdania są krótsze, dominuje w nich ilustracja, tytuły dla bardziej wyrobionych czytelników pozwalają już płynnie czytać całe zdania. Co ważne – w każdej z nich jest zajmująca historia, opowiedziana słowem i obrazem, która zaciekawia i pobudza wyobraźnię. Każda z nich napisana jest bogatą polszczyzną, każda rozbudza zaciekawienie językiem. Bardzo nowoczesny, przyjazny, rozwijający pasję czytania cykl. Pomysłodawczynią i prowadzącą projekt „Czytam sobie” jest Katarzyna Sendecka.

Poziom 1
Agnieszka Frączek, „Psotny Franek”, zilustrowała Joanna Rusinek
Wojciech Widłak, „Sekret ponurego zamku”, zilustrowała Diana Karpowicz
Zofia Stanecka, „Kto polubi Trolla?”, zilustrowała Jona Jung

Poziom 2

Joanna Olech, „Tadek i spółka”, zilustrowała Dorota Łoskot-Cichocka
Małgorzata Strzałkowska, „Skarb Arubaby”, zilustrował Mikołaj Kamler
Rafał Witek, „Maja na tropie jaja”, zilustrowała Emilia Dziubak

Poziom 3
Ewa Nowak, „Szarka”, zilustrowała Anna Wielbut
Grzegorz Kasdepke, „Kasztan, tapczan, tralala”, zilustrował Daniel de Latour
Melania Kapelusz, „Tajemnica pewnej sąsiadki”, zilustrował Marcin Bruchnalski
Twórcy serii podręczników „Między nami”
Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Między nami” opracowany przez Agnieszkę Łuczak i Annę Murdzek jest przyjazny zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Został tak pomyślany, aby uczniowie rozwijali wszystkie sprawności językowe, zwłaszcza w zakresie mówienia i pisania. Dobrane materiały  umożliwiają prowadzenie atrakcyjnych lekcji i dobór różnorodnych metod aktywizujących, a u uczniów samodzielność myślenia i kształtowania postaw badawczych, wzbogacają wiedzę kulturową i literacką. Wyłonione utwory poetyckie, teksty współczesne I ponadczasowa klasyka są bliższe problemom i doświadczeniom nastolatków. Najnowsza odsłona dostosowana jest oczywiście do nowej podstawy programowej, ale, co warto podkreślić, uwzględnia sugestie ponad 500 polonistów biorących udział w ankiecie „Napiszmy razem nowe >>Między nami<<”. Zachwycająca jest też warstwa edytorska cyklu. Serię opublikowało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Centrum powstałe w 1989 roku, a działające pod obecną nazwą od 1999 roku, dobrze się zasłużyło polskiej edukacji. ŚCDN realizuje zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem skierowane do nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, oświatowej kadry kierowniczej, doradców metodycznych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, rodziców oraz uczniów, którzy uczestniczą w realizowanych projektach. Wiele projektów jest finansowanych z funduszy europejskich. Wielkim atutem ŚCDN jest kadra wykwalifikowanych edukatorów i specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku edukacyjnym partnerami krajowymi i zagranicznymi. Szczególnie znaczący jest aktywny udział CDN w kształtowaniu treści programowych Targów Edukacyjnych „Edukacja” w Kielcach, a zwłaszcza w unikalnych projektach, jaki są: „Ogólnopolskie Forum Dyrektorów” oraz „Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej”.

(et)