Nagrody im. Filipa Kallimacha – szósta edycja (2014 rok)

Podczas XIX Targów Edukacyjnych w Kielcach w dniu 27 marca 2014 wręczono Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

 

Laureaci Nagrody im. Filipa Kallimacha:

  • Małgorzata Barańska
  • Małgorzata Strzałkowska
  • Witold Bójski
  • Twórcy serii „Tropiciele” – Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Michał Lisicki, Beata Nadarzyńska i Małgorzata Skura
  • Autorki „Elementarza XXI Wieku” – Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień i Joanna Winiecka-Nowak

 

Profile laureatów:

Małgorzata Barańska

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Od dwudziestu kilku lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, wprowadzając w życie wspólnie z innymi nauczycielami ideę „Szkoła dla wszystkich”. Uczy w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci o bardzo zróżnicowanych możliwościach i potrzebach. Od lat prowadzi praktyczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu Metody Dobrego Startu. Jest autorką i współautorką niemal 50 publikacji książkowych oraz kilkunastu artykułów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym przyznało jej odznakę „Przyjaciel dzieci autystycznych”. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a także nagrodę drugiego stopnia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Małgorzata Strzałkowska

Ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową (specjalność bibliograficzno-edytorska) na Uniwersytecie Łódzkim. Debiutowała w „Świerszczyku” w 1987 roku. Zajmuje czołowe miejsce w polskiej literaturze dla dzieci obok autorów tej miary co Julian Tuwim czy Jan Brzechwa. Napisała ponad sto książek (część z nich także ilustrowała). Jest autorką bajek, piosenek i scenariuszy wykorzystywanych w programach dziecięcych TVP1 („Jedyneczka”, „Budzik”, „Babcia Róża” i „Gryzelka”). Współpracowała lub współpracuje z czasopismami: „Świerszczyk”, „Dziecko”, „Miś”, „Pentliczek”, „Ciuchcia”, „Nasz Maks”, „Skarb Malucha”. Jej wiersze, baśnie i opowiadania znajdują się w podręcznikach i antologiach, a książki – na Liście Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

 

Twórcy serii „Tropiciele”

Cykl książek do edukacji wczesnoszkolnej, który prowadzi dzieci kompleksowo przez cztery lata nauki, począwszy od zerówki aż do trzeciej klasy. Zajmujące historie, opowiedziane słowem i obrazem (doskonała oprawa graficzna), zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię.  Serię stworzył dziesięcioosobowy zespół autorski: Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Michał Lisicki, Beata Nadarzyńska i Małgorzata Skura. Seria jest bardzo nowoczesna i przyjazna, towarzyszy jej zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych zgromadzonych na platformie WSiPnet.pl oraz aplikacja mobilna. Pakiet ukazał się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zdobył wiele nagród, został uznany za za najlepszy cykl edukacyjny w Europie (w kategorii wiekowej od 6 do 9 lat) na  Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie w 2013 roku.

Witold Bójski
Jest jednym z pierwszych twórców wolnego rynku książki, założycielem pierwszego w Polsce (po zmianach gospodarczych) prywatnego wydawnictwa Fuga oraz współtwórcą Polskiej Oficyny Wydawniczej BGW i Warszawskiego Domu Wydawniczego. Wprowadził na polski rynek wydawnictwa zagraniczne: Langenscheidt, „Who is who”, Verlag für Deutsch, Gilde Verlag, Dami Editore, Zanichelli, Peter Haddock i inne. Dotąd pełnił funkcję dyrektora generalnego własnego wydawnictwa Rea, specjalizującego się wydawaniu materiałów do nauki języków obcych oraz poradników dla specjalistów w różnych zawodach. Jego wielką zasługą jest stworzenie liczącego ponad 150 tytułów zestawu podręczników zawodowych.

Autorki „Elementarza XXI Wieku”

„Elementarz XXI Wieku” to seria świetnie dostosowana do potrzeb współczesnych dzieci: wspiera kreatywne myślenie, zachwyca realistycznymi ilustracjami. Została opracowana na podstawie programu nauczania „Szkoła na miarę” wydawnictwa Nowa Era przez trzy doświadczone nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Ewę Hryszkiewicz, Małgorzatę Ogrodowczyk i Barbarę Stępień oraz Joannę Winiecką-Nowak.

Ewa Hryszkiewicz jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz terapii pedagogicznej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Od 1991 roku pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, a od 2008 roku jest jej wicedyrektorem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą. Jest autorką pakietów do nauczania zintegrowanego dla klas 1-3: „Elementarz XXI Wieku”, „Nowe Już w Szkole”, a także współautorką koncepcji merytorycznej programu „Równaj w górę” wydawnictwa Nowa Era. Za swoją wieloletnią pracę otrzymała Srebrną Odznakę Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Szczególnie bliska jest jej indywidualizacja nauczania oraz rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca w szkole jest dla niej wielkim wyzwaniem, a traktowane z pasją nauczanie – źródłem radości i zawodowej satysfakcji.

Małgorzata Ogrodowczyk jest dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, współautorką dwóch programów zatwierdzonych przez MEN: „Programu nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” opublikowanych i wydanych przez Nową Erę. Napisała wiele scenariuszy zajęć zintegrowanych stanowiących obudowę do podręczników: „Już w Szkole”, „Nowe Już w Szkole”, „Raz, dwa trzy teraz my” i oczywiście „Elementarz XXI Wieku”, w których prezentuje szeroki wachlarz propozycji pokazujących praktyczne wykorzystanie metod i technik aktywizujących oraz wspierających rozwój kreatywnej postawy ucznia. Opublikowała również kilka scenariuszy zajęć prezentujących sposoby pracy z aktualnie ukazującymi się numerami „Świerszczyka”, które zamieszczane były na stronie internetowej tego popularnego czasopisma dla dzieci. Ciekawe rozwiązania metodyczne prezentuje również na portalu Scholaris.pl. W 2012 roku napisała „Sztukę czytania ze zrozumieniem”, a wkrótce po tym współtworzyła „Elementarz XXI Wieku”.

Barbara Stępień – od 17 lat nauczycielka nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Warszawie. Wcześniej wychowawca i terapeuta w Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Oprócz nauczania zintegrowanego prowadzi zajęcia filozofowania z dziećmi oraz tzw. intensywny trening ortograficzny w klasach 4-6. Specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia indywidualne z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Autorka podręczników i ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej: „Raz, dwa, trzy, teraz my!”, „Nowe już w Szkole” oraz „Elementarz XXI Wieku”. Od 29 lat z niezmienną pasją dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Entuzjastka zasady indywidualizacji nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk.

Joanna Winiecka-Nowak jest doktorem nauk biologicznych, publicystką, popularyzatorką wiedzy przyrodniczej wśród najmłodszych. Współpracuje z Wydawnictwem Nowa Era przy tworzeniu podręczników i programów nauczania dodatkowego. Autorka i ilustratorka materiałów popularnonaukowych i felietonów. Publikuje cykle artykułów przyrodniczych, felietonów i bajek na łamach czasopism dla dzieci i na falach radiowych. Jest twórcą książki przyrodniczej dla dzieci. Mama czwórki dzieci.