Nagroda Kallimacha – trzecia edycja (2011 rok)

Podczas XVI Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA w Kielcach w dniu 17 2011 r marca wręczono Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

Z prawdziwą przyjemnością Nagrodę redakcja “Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przekazała w tym roku na ręce:
• Marty Bogdanowicz
• Zofii Dobkowskiej
• Anny Dubieckiej
• Felicji Kalinowskiej
• Feliksa Szlajfera
• autorek programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 „Der Die Das Neu”- Magdaleny Ptak, Haliny Sowy-Babik i Elżbiety Świerczyńskiej

Sylwetki laureatów:

Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jak również prowadzi profesjonalną praktykę psychologiczną. Jest autorką 370 publikacji. Opracowała wiele narzędzi diagnostycznych, stworzyła Metodę Dobrego Startu, która służy wspomaganiu rozwoju, wczesnej edukacji oraz profilaktyce niepowodzeń szkolnych. Kierowała Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jako jego dyrektor i wicedyrektor w latach 1996-2008. W 1990 roku założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, którego jest honorową przewodniczącą. Oprócz nagród i wyróżnień naukowych w 2010 roku na wniosek dzieci otrzymała Order Uśmiechu przyznany przez międzynarodową Kapitułę.

Zofia Dobkowska
Z wykształcenia jest chemikiem, z pasji i temperamentu wydawcą. W latach 1968-1976 była asystentem na Wydziale Chemii UW. Następnie w latach 1976-1990 pracowała jako redaktor oraz kierownik Redakcji Fizyki i Chemii w PWN. W latach 1991-1992 była współwłaścicielką Wydawnictwa Edukacyjnego Zofia Dobkowska & Krzysztof Pazdro. Od 1992 roku jest właścicielką Wydawnictwa Edukacyjnego Żak, oficyny publikującej podręczniki szkolne, pomoce dla uczniów oraz opracowania dla nauczycieli.

Anna Dubiecka
Nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i średniej, edukatorka, uczestniczka wielu projektów edukacyjnych. Przez jury Nagrody im. Filipa Kallimacha uhonorowana została za nowoczesne formy  nauczania matematyki. Jest współautorką materiałów z programu „Matematyka 2001” (WSiP) zarówno dla szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, wielu publikacji o ocenianiu i nauczaniu matematyki oraz standardów wymagań egzaminacyjnych na zakończenie szkoły podstawowej. Obecnie kieruje, wspólnie z Markiem Legutko, Ośrodkiem Diagnostyki Edukacyjnej WSiP w Krakowie. W nauczaniu matematyki szczególnie interesuje się odkrywaniem prawidłowości oraz metodami rozwiązywania zadań z treścią.

Felicja Kalinowska
Absolwentka historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, osiągnęła trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wiedzy o społeczeństwie, autorka wielu publikacji w tym pierwszych w Polsce (wydanych w 1991 roku) zeszytów ćwiczeń wiedzy o społeczeństwie ze znakiem „Polska nasz dom”, a po wejściu do Unii Europejskiej „Polska nasz dom w Europie”. Jako jedyne w Polsce podręczniki do tego przedmiotu są drukowane alfabetem Braille’a. Autorka wysoko cenionej książki „Kompendium. Wiedza o społeczeństwie” (2007). Założycielka (w tym roku 20-lecie) własnego wydawnictwa Efka Wydawnictwa Szkolne w Pile.

Feliks Szlajfer
Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Doktor nauk geograficznych. Autor  kilkudziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor podręczników do nauczania geografii: „Geografia Polski”, Geografia regionalna świata” i „Świat, Europa, Polska”. Jest także współautorem dwóch podręczników nowej serii przyrody „Tajemnice Przyrody” ukazującej się od 2007 roku. Od przeszło 15 lat związany z oficyną wydawniczą Nowa Era. Przez jury Nagrody im. Filipa Kallimacha uhonorowany został za rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Polsce, zarówno w ujęciu regionalnym jak i globalnym.

Autorki programu „Der Die Das Neu”
Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 opracowany przez Magdalenę Ptak, Halinę Sowę-Babik i Elżbietę Świerczyńską zatytułowany „Der Die Das Neu” (Wydawnictwo Szkolne PWN) jest niezwykle ceniony na rynku wydawniczym. Podręczniki zostały tak pomyślane, aby uczniowie rozwijali wszystkie sprawności językowe. Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego prezentowany w podręcznikach dostosowany jest do potrzeb komunikacyjnych uczniów. Dobrane treści umożliwiają samodzielność myślenia i kształtowania postaw badawczych i wzbogacają wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego.