RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Abp Grzegorz Ryś
Arcybiskup Ryś z właściwą sobie wnikliwością wczytuje się w teksty biblijne i liturgiczne okresu wielkopostnego i wielkanocnego, wydobywając wszystko to, co najcenniejsze w przeżywaniu wiary. Zdaniem autora, najistotniejsze w tym przeżywaniu są żywe relacje z Jezusem. Nie zatem wysiłki związane z przestrzeganiem norm, obrzędów, zwyczajów, ale relacja. Dopiero to nas zmienia, nawraca i przekształca. Za […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Starzec Paisjusz Michalović
Książka Starca Paisjusza jest cenną duchową lekturą o pomijanym w dzisiejszych czasach temacie, traktowanym archaicznie i nieaktualnie. Tematem tym jest droga pokuty, jaką musi przejść każdy wierzący człowiek, a która to droga jest dziś zapomniana. Tymczasem, idąc za myślą Rainera Marii Rilkego – „tylko to, co trudne, jest prawdziwe”. Pokuta dotyczy tego, co najistotniejsze w […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Leonid Józefowicz
Ta epicka powieść, rozgrywająca się w jakuckiej scenerii u progu lat dwudziestych zeszłego wieku, wnikliwie przedstawia losy dwu antagonistów. Anatolij Piepielajew, rosyjski oficer, mężnie odpierał najazd bolszewicki na Syberię. Po rozbiciu armii admirała Kołczaka, którego był podwładnym, utworzył wiosną 1920 roku oddział partyzancki liczący ponad 800 żołnierzy. Dwa lata później zorganizował ekspedycję celem wsparcia antybolszewickiego […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Janina Hera
W rozdziale pt. „Losy aktorów w Generalnym Gubernatorstwie” czytamy: „Już w początkach wojny zarysował się wyraźny podział wśród aktorów. Po jednej stronie znaleźli się ludzie, którzy przede wszystkim czuli się obywatelami kraju i od pierwszych chwil okupacji niemieckiej i sowieckiej szukali sposobów walki, zapominając o wykonywanym przez siebie zawodzie. (…) Byli wśród nich tacy, których […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Violetta Krasnowska
Jednym z bohaterów tego tomu reportaży, potwierdzającego fatalne nierzadko funkcjonowanie rodzimych reprezentantów Temidy, jest Tomasz Komenda. Autorka ukazuje nieprawidłowości organów ścigania w postępowaniu karnym przeciwko niemu oraz omawia niesłuszne skazanie go w roku 2004 prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na karę 25 lat pozbawienia wolności za gwałt i zabójstwo. Skazaniec odsiadywał wyrok w zakładzie […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Marek Świerczek
Pomysł operacji pod kryptonimem „Trust” narodził się w głowie Feliksa Dzierżyńskiego. Drobiazgowo przygotowana i błyskotliwie poprowadzona akcja dezinformacyjna stała się wzorem dla późniejszych poczynań sowieckich służb wywiadowczych. Bolszewicy utworzyli fikcyjną organizację podziemną: „przygotowującą przewrót w ZSRS i restaurację dawnej władzy”. Smutną rolę w tej paneuropejskiej zagrywce odegrał nasz wywiad, wywiedziony umiejętnie w pole. Wyselekcjonowani agenci […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Maria Iwaszkiewicz
Córka Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów, założycielka legendarnej kawiarni Czytelnika i jego trzydziestoletnia redaktorka, jest autorką portretów i spotkań z ludźmi, którzy decydowali o kształcie polskiej literatury, muzyki, filmu i teatru. Spośród stu sportretowanych postaci znajdziemy Juliana Tuwima, Ninę Andrycz, Polę Gojawiczyńską, Antoniego Słonimskiego, Artura Rubinsteina, Zbigniewa Herberta, Alfreda Lenicę, Andrzeja Wajdę, Pawła Jasienicę, Gustawa Holoubka […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Anna Arno
Autorka niemało miejsca poświęca w tej biografii życiu osobistemu opisywanego. Egzystującego pod jednym dachem – przez lat ponad trzydzieści! – ze Stanislao Leprim i Leonor Fini. Tercet nie był ze sobą spokrewniony, a jednak, czytając ich korespondencję, odnosi się wrażenie, że ulepiono ich z jednej tkanki, że byli jednym organizmem. Pisali do siebie setki listów, […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Bardzo udany, starannie wymyślony zbiór wierszy 111 polskich poetek pod redakcją Anny Musiał. Nie ma tu twórczyń bardziej lub mniej ważnych, autorki prezentowane są w książce w porządku alfabetycznym: od Zofii Bałdygi po Annę Zygmunt – to raz, a dwa – wszystkie mają w tomie tyle samo, bo po jednym wierszu. Oczywiście każda z tych […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Suzanne Collins
Bardzo sceptycznie podchodzę do prequeli, które uważam za pójście na łatwiznę, odcinanie kuponów. Trylogię „Igrzyska śmierci”, osadzoną w mrocznej futurologicznej scenerii, uważam za zamkniętą całość, od początku aż do końca stanowiła jedną, zaplanowaną w każdym punkcie opowieść o świecie rządzonym przez tyranów, wyzbytym z jakichkolwiek zasad moralnych, w którym życie ludzkie staje się rozrywką. Tymczasem […]