RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Wtorek, 27 lipca 2021
Anna Zonová
Kolejny, popularny w dzisiejszej prozie, przy­kład narracji poprowadzonej na kilka gło­sów. Tym razem Anna Zonová oddaje pa­łeczkę czworgu swoim bohaterom i wiedzie ich od powojennych zmian do wyczekane­go przełomu ustrojowego niemal pół wie­ku później. Parafrazując tytuł jednego z filmów Pe­tera Greenawaya, kwartet prowadzący czytelniczki i czytel­ników przez zawiłości fabuły określiłbym następująco: te­ściowa, jej synowa, jej […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Denis Johnson
Kolejne rozdziały tej niewielkiej prozy stano­wią ilustracje następujących po sobie etapów życia głównego bohatera. To właśnie zwraca uwagę — sukcesywne, niestykające się w cza­sie obrazy. Porównałbym więc narrację w to­mie z fotografiami wyświetlanymi w fotopla­stykonie lub pierwszymi filmami, w których zbyt mała częstotliwość wyświetlanych klatek nie tworzyła nieprzerwanego strumienia, pozwalając na do­strzeżenie przerw. Dzięki temu […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Włodek Goldkorn
Jak odnaleźć się pośród różnych tożsamości, narodowych przynależności, zwłaszcza gdy jedna z nich postrzegana jest poprzez wyzna­nie? Włodek Goldkorn wyjechał z Polski jako szesnastolatek, to niesławna wymuszona alija z 1968 roku – i był zachwycony nowym kra­jem, Izraelem. „Podoba mi się nie tylko dla­tego, że to ojczyzna. Podoba mi się, bo jest piękne”, mówił do […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Yrsa Sigurðardóttir
Znakomita islandzka pisarka potrafi zmrozić krew w żyłach już od pierwszej strony, kre­śli niesamowitą, gęstą atmosferę, jej książka działa na uczucia, zmysły, a lektura przynosi wielką przyjemność. W Polsce ukazało się już kilkanaście jej powieści. Autorka zawsze sta­ra się powiązać fabułę z aktualnymi i waż­nymi tematami. Jak przyznała w rozmowie z „Magazynem Literackim KSIĄŻKI” (nr […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Wnikliwy wybór małych form prozatorskich i publicystycznych najpopularniejszego pol­skiego pisarza okresu międzywojennego. Zdecydowana większość ukazuje się w formie książkowej po raz pierwszy. Pierwodruki mia­ły miejsce w latach 1925-39 na łamach prasy warszawskiej. Tadeusz Dołęga-Mostowicz do literatury trafił bowiem poprzez dziennikar­stwo. W gazetach pisał o niemal wszystkim: polityce, spra­wach społecznych, obyczajowości, gastronomii. Firmował satyryczną szopkę, parał […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Magdalena Witkiewicz
Młoda, zdolna i ambitna spieszy się na kon­ferencję biznesową – duża korporacja pre­zentuje swój nowy projekt w tinderowej po­dobie, aplikację MoreThanHeart, łączącą samotne i złamane serca na całym świecie. Może zresztą tylko złaknione obecności dru­giej osoby – a nuż w domu czeka legalny part­ner/ka, ale kto napalonemu zabroni? Korpo­racja zbiera dane z aplikacji używanych przez […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Andrzej Stasiuk
Jestem w stanie wyobrazić sobie, że po­wieść – całkiem realistyczną powieść osnutą na przejrzystej akcji fabularnej – o tym, co działo się nad Bugiem, a właściwie na obu brzegach Buga latem 1941, mógłby napisać Jerzy Andrzejewski zaraz po woj­nie. Prawdopodobnie fragmenty tej powie­ści udałoby mu się wydrukować na łamach „Twórczości” u Kazimierza Wyki, ale całości […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Jan Łada
Zgodnie z tytułem posłowia, który brzmi „Ocalić od zapomnienia”, wydawca podjął się ciekawego eksperymentu, aby przypomnieć całkiem zapomnianą, ale cie­kawą powieść sprzed ponad stu lat. Wpierw „W zaklętym zamczysku”, bo tak brzmiał jej oryginalny tytuł, ukazywała się w odcinkach w „Słowie”, konserwatywnym dzienniku wy­dawanym w latach 1882-1919 w Warszawie, a w formie książkowej opublikowało ją […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Przemysław Matusik
Książka wyjątkowa! Autor tego pierw­szego tak obszernego i całościowe­go opracowania historii stolicy Wielkopol­ski jest znanym poznańskim historykiem o wielkiej erudycji i fenomenalnej wręcz umiejętności opowiadania o przeszłości. Nie często się zdarza, aby jeden autor ob­jął tak rozległy okres w swoich badaniach, a do tego potrafił z tak wielką umiejętnością i jednocześnie talentem literackim zapre­zentować dzieje […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Piotr Trybalski
Detaliczna wręcz biografia ojca pol­skiej himalaistyki. Człowieka renesan­su zarazem. Andrzej Zawada, syn dyplo­maty II Rzeczpospolitej, próbował swych sił w szybownictwie, spadochroniarstwie, motorowodniactwie. Uczestniczył w wy­prawach naukowych. Kusiła go kinemato­grafia. Niemniej do historii przeszedł dzięki górom, o czym ze znawstwem, wnikliwo­ścią i swadą pisze Piotr Trybalski. 17 lutego 1980 roku Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali […]