środa, 22 marca 2017
WydawcaZwiązek Artystów Scen Polskich
Recenzent(tm)
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2008
Liczba stron600


To książka (a właściwie księga) wyjątkowej wagi – także w dosłownym
sensie, bo waży 4 kg, stanowi dzieło 91 autorów, nie licząc twórców
zdjęć, i jest bez żadnej przesady dziełem sztuki. Formę graficzną nadała
księdze młoda artystka Justyna Czerniakowska, a nad całością czuwał
pomysłodawca i redaktor w jednej osobie, znany reżyser Andrzej Rozhin,
któremu konsultacją naukowa służyła prof. Barbara Osterloff.

Księga powstała dla uczczenia 90-lecia zasłużonej wielce dla kultury
polskiej organizacji, Związku Artystów Scen Polskich, niewiele młodszego
od odrodzonej polskiej niepodległości. Rzecz nie polegała jednak
wyłącznie na „uczczeniu”, ale naocznym wykazaniu, jak dogłębnie
z dziejami polskimi, a zwłaszcza dziejami kultury splotła historia stowarzyszenie
i losy jej prominentnych działaczy, zarówno w kraju jak
i na obczyźnie. Pierwsza to bowiem książka, w której opowiada się
o ZASP-ie w ojczyźnie i za granicą, który po dziś dzień działa w Wielkiej
Brytanii. Powstała księga jubileuszowa przedstawiająca bohatera
zbiorowego – artystów sceny polskiej kształtujących przez dziesięciolecia
idee związku, który, jak pisze Andrzej Rozhin „był gwarantem tożsamości
środowiska ludzi polskiego teatru”.

W tomie przedstawiono sylwetki 25 prezesów ZASP-u, SPATiF-u,
„nowego” ZASP-u, a także portrety 16 prezesów ZASP-u za granicą
i biogramy 80 szczególnie zasłużonych działaczy. Szczególną wartość
ma część wspomnieniowa, głosy działaczy reprezentujących różne pokolenia,
od Witolda Sadowego, Haliny Kwiatkowskiej i Zofii Kucówny
do Sławomiry Łozińskiej. Księgę uzupełnia aneks, zawierający kronikę
wszystkich zjazdów związku i nazwiska członków władz (od 1919-
2008), a także krótką historię Domu Aktora w Skolimowie, prawdziwej
dumy ZASP-u. Wszystko to w wysmakowanej szacie graficznej
z setkami zdjęć portretowych sytuacji, reprodukcji plakatów, fotosów
ze spektakli. Do tej księgi będzie się wracać latami.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ