środa, 8 maja 2024
WydawcaMuzeum im. Jacka Malczewskiego
AutorDamian Jendrzejczyk
RecenzentJerzy Brukwicki
Miejsce publikacjiRadom
Rok publikacji2023
Liczba stron224
Tekst pochodzi z numeru MLKMagazyn Literacki KSIĄŻKI 4/2024

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zakończyło obchody stulecia istnienia. 8 marca 1923 roku w jednej z sal ówczesnego gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, przy obecnej ulicy Żeromskiego, otwarto pierwszą regionalną instytucję muzealną. Współcześnie muzeum konsekwentnie promuje sztukę polską z lat związanych z życiem i twórczością jego patrona – znakomitego malarza i rysownika Jacka Malczewskiego (1854–1929), który w Radomiu się urodził i spędził dzieciństwo. W ramach świętowania jubileuszu zrealizowano interesujące, wzbudzające ciekawość publiczności wystawy: „Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850–1939)”, „Polscy Monachijczycy”, „Grupa Dziesięciu (1932–1939). Zrzeszenie Artystów Krakowskich” oraz „Artystyczny powrót do przeszłości. Sztuka polska dwudziestolecia międzywojennego”. Do każdej z nich wydano katalog. Moją szczególną uwagę zwróciła publikacja związana z ostatnią z wymienionych wystaw.

Wystawa „Artystyczny powrót do przeszłości” (kurator: Damian Jendrzejczyk) gromadziła ponad 120 obrazów, rzeźb, grafik i obiektów ceramicznych powstałych w latach 1917-1939, w okresie intensywnego powstawania i rozwijania się nowych kierunków i nurtów artystycznych, grup twórczych: a.r., Bloku, Buntu, Bractwa św. Łukasza, Buntu, Ekspresjonistów Polskich – Formistów Polskich, Grupy Krakowskiej, Jednorogu, Jung Idysz, Komitetu Paryskiego, Praesensu, Pryzmatu, Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm i Szkoły Wileńskiej – Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. Umożliwiła poznanie różnorodnych dzieł sztuki autorstwa m.in. Haliny Hermanowicz, Marii Jaremy, Meli Muter, Zofii Stryjeńskiej, Saszy Blondera, Wacława Borowskiego, Leona Chwistka, Jana Cybisa, Eugeniusza Eibischa, Henryka Gotliba, Leopolda Gottlieba, Karola Hillera, Jana Hrynkowskiego, Jerzego Hulewicza, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Jędrzeja Krysińskiego, Stanisława Kubickiego, Henryka Kuny, Leopolda Lewickiego, Tadeusza Makowskiego, Rafała Malczewskiego, Tymona Niesiołowskiego, Józefa Pankiewicza, Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków, Władysława Skoczylasa, Henryka Stażewskiego, Jonasza Sterna, Władysława Strzemińskiego, Zygmunta Waliszewskiego, Wacława Wąsowicza, Konrada Winklera, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Edwarda Wittiga, Augusta Zamoyskiego, Eugeniusza Zaka.

Katalog gromadzi znaczące, wnikliwe opracowanie Damiana Jendrzejczyka skupiające informacje i wiadomości dotyczące działalności poszczególnych ugrupowań artystycznych, zebrane w oparciu o dotychczasowe piśmiennictwo naukowe, liczne artykuły i recenzje zamieszczone w ówczesnej prasie codziennej i kulturalnej oraz reprodukcje większości eksponowanych prac.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ