środa, 22 marca 2017
WydawcaNoir sur Blanc
AutorJerzy Łukaszewski
Recenzent(KM)
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2002
Liczba stron266


„Cel: Europa” taki tytuł nosi wydana
nakładem Noir sur Blanc książka prof. Jerzego Łukaszewskiego, byłego ambasadora RP we Francji poświęcona
budowniczym jedności europejskiej.
Bohaterami dziewięciu esejów składających się na tę pracę są: Konrad
Adenauer, Johan Willem Beyen, Aristide Briand, Richard Coudenhove-
Kalergi, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri
Spaak i Altiero Spinelli.

Dlaczego autor, od początku lat 60. związany z Collêge d’Europe w Brukseli, wybrał do swej książki te, a nie inne postaci? Przede wszystkim dlatego – powiada prof. Łukaszewski – że ludzie ci, reprezentujący przecież różne opcje filozoficzne i polityczne, „nie utkwili w sferze idei i projektów, jak ich poprzednicy w ubiegłych wiekach,
ale przekuli ideę na rzeczywistość
i zbudowali Europę taką, jaka jest dzisiaj, gruntownie odmienną od tej z roku 1914 albo 1939”.

Dziedzictwo intelektualne, etyczne,
kulturalne takich ludzi, jak Adenauer,
Briand czy Spaak nabiera – w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej – istotnego znaczenia.
Zdaniem autora, nie zepchnie
ono w cień naszej narodowej historii, ale podobnie jak w Europie Zachodniej „wzbogaci o nowy wymiar naszą świadomość historyczną, a tym samym obywatelską”.

Z czytelniczego punktu widzenia najciekawsze wydają się szkice o postaciach
mniej znanych, choćby takim
Ryszardzie Coudenhove-Kalergi, arystokracie mającym japońską matkę
i austriackiego ojca, twórcy i entuzjaście
ruchu paneuropejskiego, który już w 1923 roku pisał: „Kwestia europejska
może zostać rozwiązana tylko przez zjednoczenie narodów europejskich.
Zjednoczenie to dokona się albo
dobrowolnie, albo przemocą, przez podbój rosyjski”.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ