Sobota, 28 sierpnia 2021
WydawcaBellona
AutorJoseph Goebbels
TłumaczenieEugeniusz Cezary Król
Recenzent(pd)
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2021
Liczba stron810
Tekst pochodzi z numeru MLKMagazyn Literacki KSIĄŻKI 8/2021

Wraca zainteresowanie tematyką II wojny światowej, różnych jej aspektów, w tym po­wstawania i panowania nazizmu. Od początku roku trwa dyskusja po wydaniu tłumaczenia „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, jednej z najbar­dziej złowrogich książek XX wieku, perfekcyj­nie przetłumaczonej i opatrzonej profesjonal­nymi komentarzami przez prof. Eugeniusza Cezarego Króla, wybitnego historyka, badacza historii Nie­miec XX wieku, pracownika naukowego Instytutu Studiów Po­litycznych PAN oraz nauczyciela akademickiego Collegium Civitas. Wszystko w poczuciu ogromnego zagrożenia przed powrotem do najgorszych zdarzeń w europejskiej historii.

Teraz wznowiono edycję pierwszego tomu „Dzienników” Josepha Goebbelsa, obejmującego lata 1923-1939, rów­nież w tłumaczeniu i opracowaniu prof. Eugeniusza Ceza­rego Króla, który jest autorem wstępu i przypisów. Wydaw­ca zapowiada wkrótce wznowienie dwóch kolejnych tomów „Dzienników”, a także wydanie nowego tomu poświęcone­go relacjom niemiecko-polskim. Tom drugi, obejmujący lata 1939-1943 ma się ukazać 15 września, a tom trzeci za lata 1943-1945 pod koniec września.

Joseph Goebbels (1897-1945), który był ministrem oświecenia narodowego i propagandy Rzeszy, budzi jedno­znaczne skojarzenia. To jedna z najbardziej złowrogich po­staci w historii XX wieku, symbol kłamstwa, cynizmu i mani­pulacji. Więcej nawet – morderca „zza biurka”. Jego pomysły propagandowe wzniecały nienawiść i nawoływały do prze­mocy, prowadząc do tragedii milionów ludzi. Uniknął ludz­kiej odpowiedzialności za swoje przewiny, wybierając samo­bójczą śmierć. Pozostawił jednak swoisty spadek, niezwykle obszerne „Dzienniki”, liczące około 36 tys. stron, spisywane przez kilkadziesiąt lat z bardzo dużą regularnością.

No votes yet.
Please wait...
OCEŃ KSIĄŻKĘ
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort