środa, 22 marca 2017
WydawcaWydawnictwo Poznańskie
AutorKrzysztof Gajda
Recenzent(BR)
Miejsce publikacjiPoznań
Rok publikacji2004
Liczba stron358


W prezentowanej
książce, będącej
rozprawą
doktorską Krzysztofa Gajdy,
analizuje on przypadek twórcy,
który świadomie
wybiera piosenkę jako sposób wypowiedzi artystycznej. Podlega tym samym presji ograniczeń gatunkowych,
które – jak pisze Gajda
– wykształcone na terenie kultury
popularnej, określają ramy
konwencjonalności piosenki. Autor stara się też znaleźć odpowiedź
na pytanie, czy i w jaki sposób
zmagał się artysta z uwikłaniem
w politykę. Wszak biografia Jacka Kaczmarskiego i jego pozycja
na polskiej mapie kulturalnej w znacznym stopniu podlegały wpływom
przemian politycznych.

Impulsem do podjęcia badań
nad dorobkiem Jacka Kaczmarskiego
było dla autora książki
przeświadczenie, iż poziom jego
tekstów w sposób znaczący
odbiega od przeciętnej twórczości
piosenkarskiej, z jaką odbiorca
kontaktuje się za pośrednictwem
mass mediów. Utwory Jacka Kaczmarskiego funkcjonują
przecież w obiegu piosenki literackiej
i jest to ich środowisko naturalne, wpisane w tę strukturę już w procesie powstawania dzieła,
a słowo pełni w nich funkcję nadrzędną.

Książka ukazała się w interesującej
serii „Obszary literatury i sztuki”.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ