środa, 22 marca 2017
WydawcaWydawnictwo św. Stanisława BM
Autoropr. Tadeusz Jania SDB
RecenzentJERZY WOLAK
Miejsce publikacjiKraków
Rok publikacji2003
Liczba stron312


Wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej
– zanotowawszy na swym koncie tak spektakularny sukces, jakim
było wydanie „Tryptyku rzymskiego”
Jana Pawła II – nie może sobie
już pozwolić na pozostawanie w gronie lokalnych oficyn o marginesowej
sile oddziaływania, znanych tylko wąskiemu gronu zainteresowanych.
Pracuje zatem pełną parą i oto mamy tego pierwszy rezultat: ciekawy zbiór kilkuset wierszy autorstwa
dwustu polskich poetów tworzących
od początku ubiegłego stulecia
do dnia dzisiejszego. Znajdujemy wśród nich nazwiska zarówno największe
(Lechoń, Baczyński, Gajcy, Herbert), jak i te, których próżno szukać
w powszechnej świadomości. Takie jednak było kryterium wyboru poszczególnych utworów: przybliżenie
serca człowieka do źródła Bożego miłosierdzia – czytamy w posłowiu. Stąd na plan pierwszy wysuwa się duszpasterski niejako charakter antologii.
Stąd też silnie zaznaczyli w niej swą obecność poeci-duchowni (m. in. Sochoń, Szymik, Twardowski,
Wojtyła), choć z drugiej strony ich procentowy stosunek do poetów świeckich w tym zbiorze odzwierciedla
– jak się wydaje – proporcje panujące
na polskim Parnasie.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ