środa, 22 marca 2017
WydawcaZielona Sowa
AutorTomasz Cieślak, Krystyna Pietrych (red.)
Recenzent(TJŻ)
Miejsce publikacjiKraków
Rok publikacji2002
Liczba stron399


Na dwa tomy poświęcone
wydarzeniom
literackim
świadczącym
o dokonujących
się w literaturze polskiej przeobrażeniach
ostatniego dziesięciolecia
zeszłego wieku złożyły się referaty i wypowiedzi przedstawione
na ogólnopolskiej konferencji
naukowej, która odbyła się w Łodzi w marcu 2001 roku. Przyjmując
za punkt wyjścia do rozważań
i ocen rok 1989, uwzględniono
fakt, że był to rok przełomu polityczno-
społecznego, zniesienia cenzury,
zapoczątkowania nowego odczytania
i przewartościowania całej powojennej literatury polskiej oraz rozpoczęcia nowego etapu w literaturze
zainicjowanego przez młode
pokolenia.

Już same tytuły niektórych referatów
wskazują, co w omawianym dziesięcioleciu uznano za ważne, wyznaczające
i charakteryzujące dokonania
w poezji i w prozie. Na plan pierwszy wysuwają się odczytania najnowszej poezji Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Stanisława Barańczaka,
Janusza Szubera, Marcina Świetlickiego, Krzysztofa Koehlera, Artura Szlosarka oraz Jacka Podsiadły,
a w prozie Włodzimierza Odojewskiego,
Witolda Horwatha, Andrzeja
Stasiuka, Zbigniewa Żakiewicza,
Stefana Chwina, Ryszarda Kapuścińskiego,
Magdaleny Tulli, Marka Bieńczyka i Pawła Huelle.

Jednakże o wiele ciekawsze wydają
się referaty i wypowiedzi dotyczące
ogólnych problemów związanych
z życiem literackim omawianego
dziesięciolecia, jak choćby: Przemysława
Czaplińskiego – „Polska poróżniona. Problemy realizmu w prozie lat 90-tych”, Aleksandra Baulta – „Jaka korzyść z wolności? O sytuacji młodego bohatera w prozie
lat 90-tych” czy Adama Mazurkiewicza
– „Zmierzch fantastyki naukowej. O nurcie science fiction w latach dziewięćdziesiątych”.

W sumie, jak określa we wstępie
Tomasz Cieślak: „Książka podejmuje
wyzwanie scalenia nowego
i starego, bez zbędnych metrykalnych
podziałów. Nie wiek twórcy
bowiem o nowościach i młodości
dzieła decyduje”.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ