środa, 22 marca 2017
WydawcaSmak Słowa
AutorWihelmina Wosińska
Recenzent(lm)
Miejsce publikacjiSopot
Rok publikacji2008
Liczba stron448


Robert Cialdini, jeden z bardziej znanych psychologów społecznych, przytacza
we wstępie książki eksperyment dowodzący ogromnego, acz nieuświadamianego
wpływu na nasze zachowanie, zachowań innych ludzi.
Jałmużnę niewidomemu żebrakowi dało osiem razy więcej tych ludzi, którzy
widzieli, że dał mu ją przed nimi ktoś inny – niż tych, którzy niczego
takiego nie widzieli. Ale byli przekonani, że zrobili to z różnych powodów,
nie dlatego, żeby „włączyć się” w cudze zachowanie. Ten, psychospołeczny
aspekt książki o globalizacji, był dla mnie pewnym nowum. Ale ważnym,
bo konformizm naszych masowych zachowań ma w skali globalnej
fundamentalne znaczenie. A w istocie to nasze powszechne zachowania
konstytuują globalizację, a nie sama materia i jej zorganizowanie.

Autorka jest psychologiem społecznym, profesorem na uniwersytecie
stanu Arizona w Phoenix oraz Wyższej Szkole Psychologii Społecznej
w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii międzykulturowej i organizacyjnej.
Ta książka przynosi szeroki i obszerny, a jednocześnie szczegółowy
remanent zjawisk i procesów składających się na cały fenomen
globalizacji. To są te oblicza globalizacji: cocakolonizacja, outsourcing, językowy
spanglish i globish. Do tego grzanie się klimatu, mcdonaldyzacja
i internetyzacja kultury i komunikacji, całodobowa globalna aktywność
ponadnarodowego kapitału spekulacyjnego itd. itp. Książka reprezentuje
poziom akademicki, a jednocześnie jest atrakcyjna lekturowo jak dobra
publicystyka. Da się przeczytać szybko, co pozwala ogarnąć szeroką panoramę
rozmaitych elementów składowych globalizacji, zwykle sprowadzanej
do wymiaru ekonomicznego.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ