środa, 7 kwietnia 2010
WydawcaWolters Kluwer
AutorAnna Tischner
Recenzent(Jh)
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2008
Liczba stron340


Omawiana publikacja – wydana w serii „Monografie”
rekomendowanej przez Instytut Prawa Własności
Intelektualnej UJ – porusza problematykę coraz
bardziej istotną z punktu widzenia praktyki obrotu
gospodarczego, jednak wciąż zbyt skąpo omawianą
w polskiej literaturze. Autorka – doktor nauk prawnych,
asystent w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej
UJ – rozważając słabość realnej ochrony
znaków towarowych w naszym porządku prawnym,
dokonuje licznych odniesień do obcych systemów,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego oraz anglosaskiego.
Wnikliwej analizy doczekała się również Dyrektywa 2004/48/WE w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej oraz jej implementacja do
prawa polskiego dokonana ustawą z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
OCEŃ KSIĄŻKĘ
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort