RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Czwartek, 8 kwietnia 2010
Ryszard Wytrych
Wspaniała chłopska epopeja z Dolnego Śląska AD 1956. Pełna plastycznych opisów i wyrazistych postaci, napisana w dużej mierze autentyczną gwarą, swoistym amalgamatem dialektu przesiedleńców zza Buga, mieszkańców Kielecczyzny i innych regionów Polski, którzy przybyli tam za chlebem po zakończeniu II wojny światowej. Pochłaniając kolejne akapity nasuwały mi się skojarzenia z utworami: Wiesława Myśliwskiego, Edwarda Redlińskiego, […]
Czwartek, 8 kwietnia 2010
Hanna Bakuła
W poprzednim tomie „Hania Bania”, dzięki trosce i talentom kulinarnym babci i gosposi Stefy doprowadzona do rozmiarów małego sterowca, rośnie na dziewczynkę inteligentną, głodną świata i szczęśliwą. Wciąż jest zabawna i nieprzewidywalna. Ubarwia rzeczywistość i nagina ją do swoich potrzeb (potocznie nazywa się to kłamstwem). „Już się nie zobaczymy na tym świecie” – pisze do […]
Czwartek, 8 kwietnia 2010
Krystian Markiewicz
Czym jest depozyt, kto może być uczestnikiem postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, jakie mamy przesłanki zdeponowania? Na te i wiele innych pytań w przystępny sposób odpowiada autor niniejszego opracowania. Publikacja ta stanowi praktyczny przewodnik po procedurze dotyczącej spraw depozytowych, zarówno dla dłużników oraz wierzycieli, jak również prawników praktyków – radców […]
Czwartek, 8 kwietnia 2010
Konrad Osajda
Odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spoczywa na spółce, która odpowiada całym swoim majątkiem. Jednak w określonych przepisami prawa przypadkach odpowiedzialność ta może być przeniesiona na członków zarządu spółki. Celem niniejszej publikacji jest przekrojowe przedstawienie podstaw i zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającej z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Opracowanie […]
środa, 7 kwietnia 2010
Tomasz Pałdyna
Przedawnieniem w prawie polskim nazywamy upływ czasu, który rodzi określone skutki prawne. Instytucja ta jest niewątpliwie również jednym z elementów ochrony praw podmiotowych. Prezentowana publikacja zawiera dokładną definicję instytucji przedawnienia oraz omawia najistotniejsze problemy związane z tym zagadnieniem. Autor omówił w sposób wyczerpujący m.in. terminy przedawnienia, zakres przedmiotowy oraz tzw. zarzut przedawnienia, czyli jedną z […]
środa, 7 kwietnia 2010
Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki
Aż trudno uwierzyć, że to już dziewiąte wydanie tego szacownego komentarza, niezbędnego narzędzia pracy każdego prawnika cywilisty. Obecne wydanie uwzględnia zmieniony w 2008 roku art. 49 Kodeksu cywilnego, dotyczący urządzeń przesyłowych, a ponadto znowelizowane przepisy pozakodeksowe, m.in. w zakresie zamówień publicznych. Nie zabrakło licznych odniesień do najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wypowiedzi doktryny. Autorzy – […]
środa, 7 kwietnia 2010
Łukasz Zamojski
Niniejsza publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnień związanych z rejestracją spółki oraz postępowaniem rejestrowym. Wydawać by się mogło, że proces ten to nic trudnego, jednak rzeczywistość jest inna. Autor książki w praktyczny sposób, krok po kroku przedstawia nam czynności związane z rejestracją, dzięki czemu unikniemy popełniania podstawowych i częstych błędów. Dodatkowym atutem publikacji jest omówienie tych […]
środa, 7 kwietnia 2010
Katarzyna Gonera
Praktycznie każda sprawa sądowa niesie za sobą konieczność ponoszenia opłat sądowych. Brak uiszczenia stosownej opłaty skutkuje odrzuceniem pozwu bądź wniosku. W Polsce od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która normuje zasady dotyczące kosztów sądowych, a więc zarówno opłat, jak i wydatków. Niestety bywają takie sprawy, w których precyzyjne określenie […]
środa, 7 kwietnia 2010
Teresa Romer, Dominik Wajda
Kryzys gospodarczy, a co za tym idzie kryzys na rynku pracy, powoduje, iż coraz częściej dochodzi do zwolnień pracowników nie zawsze zgodnie z prawem. Niniejsza publikacja – skierowana w szczególności do pracowników – zawiera wzory pism procesowych, wzory umów oraz oświadczeń regulujących stosunki miedzy pracownikiem a pracodawcą, a także wzory odwołań od decyzji organu rentowego. […]
środa, 7 kwietnia 2010
Anna Tischner
Omawiana publikacja – wydana w serii „Monografie” rekomendowanej przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ – porusza problematykę coraz bardziej istotną z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego, jednak wciąż zbyt skąpo omawianą w polskiej literaturze. Autorka – doktor nauk prawnych, asystent w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ – rozważając słabość realnej ochrony znaków towarowych w naszym […]