RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Sobota, 28 sierpnia 2021
Mika Brzezinski, Daniela Pierre-Bravo
Poradnik skierowany do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, ale też do tych, które planują zmianę ścieżki zawodowej. Obie autorki, choć wychowały się w różnych środowiskach i mają różne doświadczenia, postanowiły podzielić się lekko, z polotem swoją wiedzą o budowaniu drogi do sukcesu i sformułowały szereg cennych rad. Mika Brzezinski jest znaną amerykańską dziennikarką […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Richard Teclaw
Jako czwartą pozycję w serii „Danzig w Gdań­sku” Fundacja Terytoria Książki związana z wydawnictwem słowo/obraz terytoria opu­blikowała przekład zbioru „Reportaży z Wol­nego Miasta 1926-1928” zapomnianego gdańskiego dziennikarza Richarda Teclawa. Odszukał je, zebrał i współredagował Peter Oliver Loew, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt, który też napisał wstęp do tego zbioru, a całość z niemieckiego […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Bernard Newman
Autor książki zwiedził w międzywojniu prze­szło 60 krajów. Nierzadko na rowerze. Jednym z nich była Polska. Warszawa, Kraków i Wilno, ale także Gdańsk, Śląsk, Huculszczyzna i Kresy Wschodnie to tylko niektóre z obszarów, do których dotarł. „Była to wyprawa ze wszech miar niety­powa, jak i nietypową postacią był sam trzydziestosiedmio­letni wówczas autor – dziennikarz, pisarz, […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Monika Trętowska
Jakieś ćwierć wieku temu do redakcji dzien­nika „Życie”, gdzie wówczas pracowałem, dotarł list od chilijskich Polonusów. Protesto­wali w nim przeciwko nowemu ambasado­rowi III RP w San Thiago. Na to stanowisko nominowano bowiem… Daniela Passenta. Antykomunistycznie nastawionej Polonii, rekrutującej się po części z potomków sybe­ryjskich zesłańców oraz emigrantów stanu wojennego, nie mogło się to pomieścić w […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Bartosz Wieliński
Toczyli ją Theo Morell z Karlem Brandtem. Pierwszy, otyły i niechlujny, stał się dla Adolfa Hitlera powiernikiem najbardziej in­tymnych problemów medycznych. A od ob­jęcia przez pacjenta stanowiska kanclerza był właściwie jedynym człowiekiem mającym wgląd w jego kartę zdrowia. Morell, w Repu­blice Weimarskiej podrzędny lekarz, zrealizo­wał swe marzenia. Zyskał majątek, pozycję oraz prestiż. Drugi był gruntownie […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Papież Franciszek, Domenico Agasso
Wywiady stają się ulubioną formą wypowiedzi papieża Franciszka. Po rozmowach z Auste­nem Ivereighem, zamieszczonych w książce „Powróćmy do marzeń”, ukazała się kolejna pozycja. Tym razem rozmowę z papieżem pro­wadzi Domenico Agasso, a dotyczy ona sytuacji, w jakiej aktualnie znalazł się świat, czyli okresu pandemii i powolnego wychodzenia z niej. W mrocznym tunelu pandemii Franciszek podpowiada, […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Dorota Mazur OV
Tuż przed beatyfikacją Matki Czackiej ukazuje się pozycja przedstawiająca życie i działalność hrabianki Elżbiety Róży. Urodziła się w pobliżu Kijowa w Białej Cerkwi. Gdy miała sześć lat, przeniosła się z rodzicami do Warszawy. Zamieszkali w pałacu Krasińskich, a z czasem w pałacyku Czackich. Róża otrzymała sta­ranne wykształcenie, znała cztery języki obce, ale od dziecka miała […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Jerzy Gizella
Bohaterami not i recenzji cenionego krytyka literackiego są pisarze albo – że użyję kolo­kwializmu – zza Buga, albo odwołujący się w swej twórczości do Podola, Wołynia, Pole­sia, Pokucia, Nowogródczyzny, Wileńszczy­zny etc. Ze współczesnych: Wiesław Helak, Wacław Holewiński, Eustachy Rylski, Stani­sław Srokowski, a z dawniejszych m.in.: Zofia Kossak, Florian Czarnyszewicz, Mieczysław Jałowiecki, Euge­niusz Małaczewski, Michał K. […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk
Po czytelniczym sukcesie tryptyku: „Ostatnie lata polskiego Lwowa”, „Ostatnie lata polskiego Wilna” i „Ostatnie lata polskich Kresów”, przy­szła pora na tom dotyczący polskości obsza­rów, które po traktacie ryskim znalazły się w Związku Sowieckim. Oraz wywodzących się stamtąd osób. Mnie najbardziej zaintere­sowały kresowe epizody w życiorysach lumi­narzy sztuki. Kompozytorki: Grażyny Bacewicz, aktorów: Zuli Pogorzelskiej, Stefana Jaracza […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Joseph Goebbels
Wraca zainteresowanie tematyką II wojny światowej, różnych jej aspektów, w tym po­wstawania i panowania nazizmu. Od początku roku trwa dyskusja po wydaniu tłumaczenia „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, jednej z najbar­dziej złowrogich książek XX wieku, perfekcyj­nie przetłumaczonej i opatrzonej profesjonal­nymi komentarzami przez prof. Eugeniusza Cezarego Króla, wybitnego historyka, badacza historii Nie­miec XX wieku, pracownika naukowego Instytutu […]