środa, 22 marca 2017
WydawcaWydawnictwo Księży Marianów MIC
AutorŚw. Ludwik Maria Grignion de Monfort
Recenzent(br)
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2008
Liczba stron642


Autor (1673-1717) znany jest wśród rzeszy polskich
czytelników dzięki „Traktatowi o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny”. Tym razem
można zapoznać się, oprócz „Traktatu”, z jego innymi
dziełami, takimi jak: „Miłość Mądrości Przedwiecznej”,
„List okólny do Przyjaciół Krzyża”, „Tajemnica Maryi”.
Wydaje się, że lektura w całości tych wybranych pism
Monforta może prowadzić do nowych odkryć w jego
nauczaniu. Zasadniczy temat teologiczny, który wyłania
się z pism Monforta, to Mądrość Przedwieczna.
Punktem
wyjścia i przedmiotem dużej uwagi była dla świętego lektura
Księgi Mądrości ze Starego Testamentu, jednak najbardziej skoncentrował
się on na mądrości objawionej w Jezusie Chrystusie i w Maryi.
W tym obszarze refleksji pozostawił najwięcej przemyśleń. Prezentowany
wybór pism Monforta umożliwi syntetyczne spojrzenie na duchowość
autora.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ