środa, 22 marca 2017
WydawcaVerba
Recenzent(JH)
Miejsce publikacjiLublin
Rok publikacji2003
Liczba stron384


Już niecałe pół roku pozostało
do wejścia w życie ustaw gruntownie reformujących
system polskiego sądownictwa
administracyjnego. Trzy ustawy: jedna z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów
administracyjnych oraz dwie z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
oraz ustawa zawierająca
przepisy wprowadzające
obydwa wymienione akty, wejdą w życie 1 stycznia 2004 r. Tak długo przyszło nam czekać
na realizację zapisów art. 176 i 184 Konstytucji RP, z których wprost wynika dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego w Polsce. W art. 236 ust. 2 Konstytucji
ustawodawca nałożył na parlament obowiązek uchwalenia ustaw wprowadzających taki model
sądownictwa administracyjnego
przed dniem 17 października
2002 r.

Tym bardziej “na czasie” jest zbiór artykułów, których głównym
motywem jest polski system
sądownictwa administracyjnego.
Autorzy poszczególnych
opracowań – znani administratywiści,
zarówno praktycy,
jak i teoretycy – analizują obecnie obowiązujący model sądownictwa administracyjnego,
kształtowany stopniowo od 1980 roku, w kontekście zmian czekających nas od 1 stycznia 2004 roku.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ