środa, 22 marca 2017
WydawcaLexisNexis
AutorMonika Brzozowska
RecenzentJoanna Hetman
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2009
Liczba stron228


Publikacja o charakterze popularyzatorskim,
wydana w nowym cyklu wydawnictwa LexisNexis
„Poradniki” mającym na celu popularyzowanie
wiedzy prawniczej i odpowiadanie na
praktyczne potrzeby osób niebędących prawnikami,
acz mającym do czynienia z rozmaitymi
dziedzinami prawa. Ochrona praw autorskich,
a także dóbr osobistych, w tym w szczególności
prawa do wizerunku to w działalności
marketingowej i reklamie aspekty kluczowe,
acz rodzące szereg wątpliwości. Autorka stara się odpowiedzieć
na podstawowe pytania takie jak korzystanie z cudzych pomysłów
na przeprowadzenie kampanii reklamowej, cytowanie w reklamie,
korzystanie ze zdjęć zaczerpniętych z Internetu, czy wykorzystanie
sobowtóra osoby publicznej w reklamie. Szczególną uwagę
poświęcono umowom prawa autorskiego, wskazując zasadnicze
cechy ich podstawowych typów, a także niebezpieczeństwa płynące
z nieprecyzyjnych zapisów. Odrębny rozdział poświęcono
przypadkom „z życia wziętym”.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ