środa, 22 marca 2017
WydawcaWolters Kluwer
AutorJustyna Balcarczyk
Recenzent(jh)
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2009
Liczba stron394


Jedna z najnowszych publikacji w cyklu „Monografie”, obejmującym
opracowania z zakresu własności intelektualnej, rekomendowane
przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Justyna Balcarczyk,
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego
i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podjęła się
ambitnego zadania całościowego omówienia problematyki wizerunku jako przedmiotu ochrony oraz zagadnienia jego postępującej
komercjalizacji. Wydaje się, że autorka z tego zadania wywiązała się
z powodzeniem, oferując czytelnikowi interesujące monograficzne
spojrzenie na wizerunek w różnych jego postaciach i jego prawną
ochronę z uwzględnieniem odniesień prawnoporównawczych –
analizy ochrony prawa do wizerunku w wybranych systemach prawa
obcego.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ