środa, 29 lutego 2012
WydawcaWydawnictwo C.H.Beck
Autorprof. Ludwik Florek
RecenzentARK
Miejsce publikacjiWarszawa
Rok publikacji2011
Liczba stron592


Bardzo praktyczna pozycja, zawierająca zestawienie najważniejszych
orzeczeń z zakresu indywidualnego prawa pracy. Każde orzeczenie
obejmuje opis stanu faktycznego oraz argumentację z uzasadnienia.
Zbiór podzielony jest na jedenaście części dotyczących przepisów ogólnych
Kodeksu pracy, stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, obowiązków
pracownika i pracodawcy, odpowiedzialności materialnej pracowników,
czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem, bezpieczeństwa i higieny pracy, przedawnienia
roszczeń w prawie pracy, przepisów końcowych kodeksu pracy.
Opracowanie zawiera nie tylko indeks rzeczowy, ale również indeks
chronologiczny orzeczeń oraz autorów glos i artykułów. Współautorami
zbioru są doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
OCEŃ KSIĄŻKĘ