środa, 22 marca 2017
WydawcaWydawnictwo Literackie
AutorAleksander Fiut
Recenzent(LM)
Miejsce publikacjiKraków
Rok publikacji2003
Liczba stron278


Krytyk literatury‚ profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego‚ znawca twórczości Czesława Miłosza przedstawia
zbiór tekstów krytycznych‚ które służą odkryciu nie zawsze jawnych‚ toczących się na polu literatury (tu należałoby zastosować czas przeszły‚ ale w świecie idealnym zawsze jest „teraz”‚ jako że idee są ponadczasowe)
dialogów z Miłoszem. Albo dialogów Miłosza‚ jak w przypadku tekstu poświęconego odczytywaniu „Pana Tadeusza”.

Są to rozprawy lub eseje już publikowane‚
na bardzo różnych łamach‚ poza jednym wyjątkiem traktującym o niektórych aspektach literackich oraz intelektualnych stosunków Miłosza z Gombrowiczem („Miłosz jest pierwszorzędną siłą”). Niektóre z nich są pierwotnie wygłoszonymi przez autora referatami.

Miłosz jest olbrzymem w kulturze
polskiej dwudziestego wieku‚ którego fenomen wciąż trwa i zadziwia.
Z tego powodu cały szereg znamienitych‚ obecnych w kulturze zjawisk istnieje jakby wobec niego‚ ze względu na niego‚ a w każdym razie wobec jego dzieła określać się musi. Ale i w drugą stronę – wielkość Miłosza powoduje‚ że jego komentarze do Mickiewicza‚ Norwida‚ Witkacego czy Venclovy mają wielkie znaczenie dla ich odczytywania. Aleksander Fiut wydobywa
i rekonstruuje także dialogi z Miłoszem bardziej współczesnych partnerów – takich jak Krynicki‚ Zagajewski‚
Maj‚ Polkowski‚ Podsiadło. Osobnej i wielkiej uwagi wymagają słowa Fiuta na temat „dialogu” Miłosza
ze Zbigniewem Herbertem oraz Witoldem Gombrowiczem.

Autor zatytułował tom „W stronę Miłosza”‚ ponieważ w tych dialogach (dyskusjach)‚ Miłosz wydaje mu się bardziej przekonujący‚ trzyma więc, generalnie, jego stronę.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ