środa, 8 maja 2024
WydawcaCzarne
AutorEmily Tamkin
TłumaczenieHanna Pasierska
RecenzentPaweł Jaskulski
Miejsce publikacjiWołowiec
Rok publikacji2024
Liczba stron324
Tekst pochodzi z numeru MLKMagazyn Literacki KSIĄŻKI 4/2024

Epitetu „zły” wobec narodu żydowskiego używają „goje”, ale czasem staje się on podstawą konfliktów między samymi Żydami. Złym Żydem bądź złą Żydówką może być ktoś, kto poślubia lub spotyka się z nie-Żydem. Taki właśnie związek stał się udziałem autorki, amerykańskiej dziennikarki o żydowskich korzeniach.

W swojej książce stworzyła ona panoramę historii amerykańskich Żydów i przedstawiła wielowymiarowość żydowskiego doświadczenia w USA. Żeby zrozumieć meandry żydowskiej tożsamości, autorka odwołuje się do historii, polityki i kultury popularnej, jak również rozmawia z członkami diaspory. Pozwala to na stworzenie dość klarownej typologii, której części składowe nadały tytuły rozdziałom, np. „Żydzi cudzoziemcy”, „Żydzi syjoniści”, „Żydzi prawicowi”, „Żydzi z ruchu robotniczego”, „Żydzi aktywiści”. Wielość tych kategorii charakteryzuje opisane środowisko jako bardzo podzielone. Publikacja prezentuje wnioski wyciągnięte z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę z Żydami różnych profesji, a także kwerendy źródłowej, pozwalającej zrekonstruować ostatni wiek historii Żydów w Ameryce. Próba wskazania wyznaczników ich tożsamości powadzi do analizy postaw przedstawicieli żydowskiego świata wobec asymilacji, rasy, syjonizmu, zamożności, filantropii, polityki i sprawiedliwości społecznej. Rozważaniom o tożsamości towarzyszą wychodzące na jaw stereotypy wciąż żywe w mentalności obywateli Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedź na pytanie: kim jest dobry albo zły Żyd?, nie pada na kartach tej książki, ponieważ zdaniem autorki obcujemy ze zbyt zaawansowaną niejednoznacznością, zmienną w czasie i pełną sprzeczności. Żydowska tożsamość ma wiele odcieni. Być może stanowi to klucz do zrozumienia narodu żydowskiego lub przynajmniej podjęcia takiej próby.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ