Czwartek, 22 grudnia 2016

 

W 2015 roku średnia cena książki w detalu wynosiła 41,80 zł, była o niespełna 1 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Średnia cena zbytu wydawcy (uwzględniająca zarówno rabaty hurtowe jak i sprzedaż bezpośrednią, a więc bez rabatu) do detalu wyniosła w 2015 roku 23,70 zł, była zaledwie o 10 gr wyższa niż rok wcześniej. Należy pamiętać, że średnia cena nie dotyczy wyłącznie nowości, ale także tych tytułów,
które trafiają do obrotu już przecenione lub są wysoko rabatowane przez dystrybutorów.

Konsekwentnie powiększa się dysproporcja między ceną zbytu a ceną detaliczną. Przyczyną tego zjawiska jest oczywiście masowy wzrost rabatów, zarówno udzielanych sektorowi dystrybucyjnemu przez wydawców,jak i w obszarze detalicznym (między dystrybutorem a detalistą oraz detalistą i klientem ostatecznym).

Na wzrost cen książek w ostatnich latach wpłynęły przede wszystkim zjawiska i czynniki takie jak: wyższa stawka podatku VAT, wzrost kosztów własnych wydawnictw (wzrost kosztów papieru, druku, dystrybucji,promocji w mediach, kosztów wsparcia sprzedaży, kosztów ubezpieczenia dostaw, kosztów pozyskania kapitału), a także większe zapotrzebowanie na kredytowanie sprzedaży realizowanej przez podmioty z sektora hurtowego i detalicznego.

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego