Czwartek, 22 grudnia 2016

 

W przypadku części badania dotyczącej portali społecznościowych, zdecydowano się na analizę dwóch  grup: – specjalistów książki, w tym osób związanych z książką zawodowo: bibliotekarzy, wydawców, autorów oraz wielbicieli książek (ogólniejszą grupę osób, które skupiają się w serwisach poświęconych literaturze i książkom).

Wszystkie poddane analizie strony internetowe zostały przeszukane poprzez słowa kluczowe: “e-książka”, “e-książka”, “e-book”, “e-czytanie”, “książka elektroniczna” (we wszystkich możliwych formach odmiany), a w przypadku forów internetowych przeszukiwano wątki dotyczące tych tematów. Jak czytamy w raporcie: W portalach społecznościowych najczęściej podejmowane są dyskusje na temat upodobań co do formy książek, modeli e-czytników imiejsc, gdzie dostępne są e-książki. Warto zauważyć, że większość wypowiedzi jest bardzo stonowana, użytkownicy zauważają zarówno zalety,
jak i wady e-książek. Trudno jest określić, czy więcej znaleźć można tam entuzjastów e-booków, czy tzw. p-booków. Dominuje prawdopodobnie model”mieszanego”, naprzemiennego czytania książek tradycyjnych i elektronicznych (1). 

Co więcej, jak podkreślają jego autorzy, na sile przybiera także zjawisko “papierowego trollingu”, który przybiera formę wypowiedzi osób, które w sposób bardzo agresywny “bronią” książek papierowych lub niejako z zasady niepochlebnie wypowiadają się o e-książkach i/lub osobach preferujących ten rodzaj lektury.

 

(1) Małgorzata Kisilowska, Magdalena Paul, Michał Zając „Jak czytają Polacy” Raport
badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e‑tekstów
i urządzeń pozwalających z nich korzystać”, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2016.

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego