Czwartek, 22 grudnia 2016

 

Obecnie obsługa zamówień klientów zagranicznych na polską produkcję
wydawniczą ma charakter rozproszony, choć przez kilkadziesiąt lat
eksport polskich publikacji był zdominowany przez dwie firmy – Ars
Polona i ORPAN. W tym zakresie najbardziej aktywne są obecnie poszczególne podmioty wydawnicze, ale także wyspecjalizowane księgarnie wysyłkowe i księgarnie polonijne.

Obecnie w czołówce firm, tradycyjnie zajmujących się eksportem książek, znajdują się podmioty takie jak: Ars Polona, Lexicon, Europress czy IPS, które współpracują przede wszystkim z bibliotekami i instytucjami naukowymi. Według szacunków, całkowita wartość eksportu książek (łącznie z eksportem realizowanym przez wydawców) jest w ostatnich latach stabilna i sięga 35-38 mln zł.

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego