RYNEK KSIĄŻKI
Piątek, 23 grudnia 2016
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jednym z czynników, które w największym stopniu wpływają na rozwój rynku książek cyfrowych w Polsce pozostaje nierówność stawek podatku VAT na książki drukowane i elektroniczne sprzedawane w plikach. Decyzja w tej sprawie należy jednak do ciał instytucjonalnych Unii Europejskiej. Środowisko książki wielokrotnie apelowało już do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie, wzorem Francji i Luksemburga, a od […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jak już ustaliliśmy, urzędowa statystyka wskazuje na niewielki poziom zainteresowania  Polaków książką w formie elektronicznej. Mimo iż trudno oczekiwać w naszym kraju powtórki mody na e-książki, jaka w kilku ostatnich latach przetoczyła się przez czytelnicze rynki krajów rozwiniętych gospodarczo, jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy, to poznanie preferencji e-czytelniczych rodaków wydaje się warte zachodu. Kim zatem są współcześni polscy e-czytelnicy?
Czwartek, 22 grudnia 2016
Konsolidacja kapitałowa wydaje się być naturalnym zjawiskiem dla rynku kreatywnego na jego obecnym etapie rozwoju. Z jednej strony to praktyczne rozwiązanie, służące stabilizacji, a następnie także rozwojowi prowadzonej działalności biznesowej, a z drugiej jedna z efektywnych form wychodzenia z recesji. Często bowiem z konsolidacją wiązane są nadzieje, zwłaszcza w obszarze synergii i oszczędności. Oczywiście konsolidacja […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Na rentowność prowadzonej działalności wydawniczej największy wpływ ma relacja między kosztami jej prowadzenia, technicznym kosztem wytworzenia książki, kosztem dystrybucji a realnie osiąganymi nakładami i osiąganą sprzedażą wyrażoną liczbą egzemplarzy i ceną woluminu. Największy problem dla wydawców stanowi zatem postępujący spadek średnich nakładów. Sytuację utrudnia wydłużający się formalny, a przede wszystkim realny okres oczekiwania na zwrot […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Wtórny rynek książki jest w znacznej części niezbadany. Funkcjonuje na marginesie codziennych problemów wydawców i dystrybutorów, chociaż bez wątpienia odbiera im część klientów, szczególnie wówczas...
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jednym z podstawowych problemów rozwoju rynku publikacji cyfrowych jest wciąż relatywnie niewielka grupa odbiorców tej formy książki. Statystyczną skalę e-czytelnictwa w Polsce ukazują wyniki najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Na pytanie: "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czytał(-a) Pan(-i) książkę w formacie e-booka?"...
Czwartek, 22 grudnia 2016
Co roku minister kultury przeznacza na zakup nowości dla bibliotek środki z budżetu centralnego, które przekazywane są obecnie w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"
Czwartek, 22 grudnia 2016
Przychody wydawnictw w 2015 roku spadły o 2,8 proc. - w cenach zbytu wydawców, osiągając wartość 2,48 mld zł.Postępujący, choć notujący niższą dynamikę niż w ostatnich latach, spadek wartości branży wydawniczej ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Jak już pisaliśmy, duże znaczenia mają zmiany w sektorze sprzedaży detalicznej, które można sprowadzić do stałych spadków efektywności sprzedaży stacjonarnej, na rzecz szybko rosnącego znaczenia i przychodów realizowanych poprzez sprzedaż w internecie.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Niezmienny brak jednej ogólnopolskiej, rzetelnej i opartej na wynikach sprzedaży listy bestsellerowych tytułów, to jedna z istotnych bolączek polskiego rynku wydawniczego. Stąd konieczność zadowalania się dostępnymi zbiorczymi zestawieniami miesięcznymi, które prezentują najlepiej sprzedające się tytuły w poszczególnych kanałach sprzedaży, w tym sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych.