RYNEK KSIĄŻKI
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jednym z czynników, które w największym stopniu wpływają na rozwój rynku książek cyfrowych w Polsce pozostaje nierówność stawek podatku VAT na książki drukowane i elektroniczne sprzedawane w plikach. Decyzja w […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jak już ustaliliśmy, urzędowa statystyka wskazuje na niewielki poziom zainteresowania  Polaków książką w formie elektronicznej. Mimo iż trudno oczekiwać w naszym kraju powtórki mody na e-książki, jaka w kilku ostatnich latach przetoczyła się przez czytelnicze rynki krajów rozwiniętych gospodarczo, jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy, to poznanie preferencji e-czytelniczych rodaków wydaje się warte zachodu. Kim zatem są współcześni polscy e-czytelnicy?
Czwartek, 22 grudnia 2016
Konsolidacja kapitałowa wydaje się być naturalnym zjawiskiem dla rynku kreatywnego na jego obecnym etapie rozwoju. Z jednej strony to praktyczne rozwiązanie, służące stabilizacji, a następnie także rozwojowi prowadzonej działalności biznesowej, […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Na rentowność prowadzonej działalności wydawniczej największy wpływ ma relacja między kosztami jej prowadzenia, technicznym kosztem wytworzenia książki, kosztem dystrybucji a realnie osiąganymi nakładami i osiąganą sprzedażą wyrażoną liczbą egzemplarzy i […]
Czwartek, 22 grudnia 2016
Wtórny rynek książki jest w znacznej części niezbadany. Funkcjonuje na marginesie codziennych problemów wydawców i dystrybutorów, chociaż bez wątpienia odbiera im część klientów, szczególnie wówczas...
Czwartek, 22 grudnia 2016
Jednym z podstawowych problemów rozwoju rynku publikacji cyfrowych jest wciąż relatywnie niewielka grupa odbiorców tej formy książki. Statystyczną skalę e-czytelnictwa w Polsce ukazują wyniki najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Na pytanie: "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czytał(-a) Pan(-i) książkę w formacie e-booka?"...
Czwartek, 22 grudnia 2016
Co roku minister kultury przeznacza na zakup nowości dla bibliotek środki z budżetu centralnego, które przekazywane są obecnie w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"
Czwartek, 22 grudnia 2016
Przychody wydawnictw w 2015 roku spadły o 2,8 proc. - w cenach zbytu wydawców, osiągając wartość 2,48 mld zł.Postępujący, choć notujący niższą dynamikę niż w ostatnich latach, spadek wartości branży wydawniczej ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Jak już pisaliśmy, duże znaczenia mają zmiany w sektorze sprzedaży detalicznej, które można sprowadzić do stałych spadków efektywności sprzedaży stacjonarnej, na rzecz szybko rosnącego znaczenia i przychodów realizowanych poprzez sprzedaż w internecie.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Niezmienny brak jednej ogólnopolskiej, rzetelnej i opartej na wynikach sprzedaży listy bestsellerowych tytułów, to jedna z istotnych bolączek polskiego rynku wydawniczego. Stąd konieczność zadowalania się dostępnymi zbiorczymi zestawieniami miesięcznymi, które prezentują najlepiej sprzedające się tytuły w poszczególnych kanałach sprzedaży, w tym sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Obecnie obsługa zamówień klientów zagranicznych na polską produkcję wydawniczą ma charakter rozproszony, choć przez kilkadziesiąt lat eksport polskich publikacji był zdominowany przez dwie firmy....