Kwartalnik Literacki WYSPA 2/2014

9.99 brutto 9.25 netto

 

Najnowszy numer „Wyspy” otwiera „Utwór na cztery ręce” – zaskakująca przypowiastka Janusza Drzewuckiego, jak „napisał wspólnie” wiersz z Tadeuszem Różewiczem – i to przez telefon! W ten nietypowy sposób, poetycki, lecz pozbawiony nawet najmniejszej nutki patosu, więc utrzymany w „różewiczowskim” nastroju, redakcja składa hołd wielkiemu poecie zmarłemu w kwietniu tego roku.

 

Kategoria:

Opis

 

Najnowszy numer „Wyspy” otwiera „Utwór na cztery ręce” – zaskakująca przypowiastka Janusza Drzewuckiego, jak „napisał wspólnie” wiersz z Tadeuszem Różewiczem – i to przez telefon! W ten nietypowy sposób, poetycki, lecz pozbawiony nawet najmniejszej nutki patosu, więc utrzymany w „różewiczowskim” nastroju, redakcja składa hołd wielkiemu poecie zmarłemu w kwietniu tego roku.

W dziale prozy zamieszczono cztery krótkie teksty Pawła Potoroczyna, przed tym nie publikowane, a które z pewnością potwierdzają wartość jego pisarstwa tak wysoko ocenionego przez jurorów dwóch najważniejszych nagród literackich – Nagrody Nike i Nagrody Gdynia, którzy w obu przypadkach nominowali do swoich nagród wydaną w ubiegłym roku powieść „Ludzka rzecz” (W.A.B.). Dodajmy jeszcze, że powieść ta została już w styczniu nagrodzona przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” tytułem Książki Roku 2013 w kategorii proza polska wraz z „Ostatnim rozdaniem” Wiesława Myśliwskiego (Znak).

W części poświęconej poezji zamieszczono cztery nowe wiersze Bohdana Zadury oraz pięć wierszy Stanisława Czerniaka, o którego twórczości obszerny esej napisał Janusz Drzewucki, co składa się na szczególny „Dwugłos”, wprowadzoną w tym roku nową rubrykę w „Wyspie”. Drugi „Dwugłos” tworzą wiersze Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i esej Karola Maliszewskiego o jej poezji. Zamieszczono również utwory poetyckie Kazimierza Nowosielskiego i Edy Ostrowskiej.

Teksty prozatorskie uzupełnia jeszcze opowiadanie Marka Ławrynowicza, inicjatora i pierwszego redaktora naczelnego „Wyspy”, zatytułowane „Rusek”, oraz utwory Ryszarda Lenca „Po spektaklu” Łukasza Suskiewicza „Ubaw”.

W dziele eseju zamieszczono tekst Michała Jagiełły wykraczający poza ramy recenzji o wydanym w ubiegłym roku zbiorze nieznanych wcześniej w Polsce drobnych utworów Jaroslava Haška zatytułowanym „O Podhalu, Galicji i … Piłsudskim. Szkice nieznane”, w wyborze i przekładzie Anny Doroty Kamińskiej (Oficyna Wydawnicza Przybylik). Autorem drugiego eseju zatytułowanego „Nie zatrzymuj się, idź w górę” jest Wojciech Kaliszewski. Zgodnie z podtytułem jest to rzecz „O najnowszym tomie wierszy Adriany Szymańskiej”.

W rubryce pod znamiennym tytułem „Nowe nazwiska”, która istnieje w „Wyspie” od samego jej początku, zamieszczono wiersze Grzegorza Janusza Ostrowskiego i opowiadanie „Kloszard na telefon, bezdomny na zamówienie” Daniela Łyska.

W nowej „Wyspie” są też dwa wywiady: Dorota Hoffman rozmawiała z mieszkającym w Berlinie Krzysztofem Niewrzędą („Z pięciu minut wielki zamęt”), a Krystyna Chwin z Mirosławem Tomaszewskim („Gdybym miał młotek”). W dziale recenzji znajduje się tekst poświęcony intrygującej książce Mirosława Tomaszewskiego „Marynarka” (W.A.B.).

Poza tym w nowym numerze „Wyspy” jak zwykle felietony czterech stałych autorów: Jerzego Górzańskiego, Karola Maliszewskiego, Piotra Wojciechowskiego i Mirosława Bańko, poczta redakcyjna w rubryce „Persykop” oraz „Kronika” i „Kronika regionalna”, jak też dziesięć innych recenzji, a także – w części końcowej alternatywny „Cypel” z tekstami Dagmary Ciećwierskiej i Piotra Wojdata.

W numerze jak zwykle „Galeria na Wyspie” – zbiór prac jedego artysty-grafika. Tym razem Agaty Czeremuszkin-Chrut, o twórczości której pisze tradycyjnie Małgorzata Karolina Piekarska.

Współwydawcą Kwartalnika Literackiego WYSPA jest Narodowe Centrum Kultury.

 

Informacje dodatkowe

Wydawca

Biblioteka Analiz

Rok wydania

2014

Liczba stron

0