Raptularz

0.00 brutto 0.00 netto

Opis

Debiutancki tomik wierszy Adriana Sinkowskiego.

Wiersze z “Raptularza” układają się w poemat o domu jako świecie i świecie jako domu. Krążą wokół doświadczenia dzieciństwa, związanych z nim wtajemniczeń. Uderza mnie powracający motyw światła, który zdaje się budować nastrój religijności. Niełatwo zaszufladkować tę poezję, Adrian Sinkowski tyleż zdaje się być klasykiem, choćby w upodobaniu do regularności stroficznej, co awangardzistą, w swojej fascynacji rzeczami i codziennością Maciej Urbanowski

Przedmioty w “Raptularzu” nieustannie podlegają presji czasu, rozpadają się, umierają, przeistaczają w coś innego. Adrian Sinkowski usiłuje uchwycić ich przelotny stan, nadać mu trwałość i wystawić na próbę. Tak rodzi się dystans, a dzięki niemu uwalnia się jedność trwania: umierający ojciec przekazuje swoją tożsamość synowi  Bronisław Wildstein

Adrian Sinkowski od lat wykazywał zbyt daleko nawet idącą ostrożność: nie spieszył się z publikowaniem wierszy, nie mówiąc już o staraniach, by zebrać je w tomik. Ukazujący się po jedenastu latach od jego debiutu w prasie “Raptularz” to książka dojrzała, wzbogacająca poezję polską o ton dyskretnie filozoficzny, skupiająca uwagę na detalu  Bohdan Zadura

Codzienność może stać się tworzywem poezji, pokazał już Białoszewski. Ale chyba w większym stopniu twórczości Adriana Sinkowskiego patronuje Herbert ze swoją poezją, przyobleczoną w klasyczny kostium, ale nowoczesną. Widzimy w tych wierszach, że wyprawa do Auchan, spacer po blokowisku, zabawa w osiedlowej piaskownicy czy stanie w korku to również przestrzeń metafizyki Mariusz Cieślik

 

Adrian Sinkowski: poeta, publicysta. Redaktor kwartalnika literackiego “Wyspa” (w latach 2008-2010 redaktor naczelny Wyspy), w latach 2013-2016 redaktor “Frondy Lux”. Publikował m.in. w pismach: “Dwutygodnik”, “Odra”, “Topos”, “Twórczość”, “Zeszyty Literackie”, a także na łamach “Tygodnika Powszechnego” i “Uważam Rze”. Stypendysta m.st. Warszawy (2013), laureat projektu Połów (2011), wyróżniony w konkursie Dolina Kreatywna (2008).

“Raptularz” ukazał się nakładem Biblioteki Analiz i “Toposu”.

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.