MiejsceWarszawa, Millenium Plaza
Termin5 listopada
Cena550 zł netto

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat aktualnego stanu prawa autorskiego w Polsce. Rok 2018 upływa pod znakiem istotnych zmian w prawie autorskim. Ledwie skończyły się wywołujące wiele sporów i kontrowersji prace nad regulacją dotyczącą zbiorowego zarządu – nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, kompleksowo regulująca działalność organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce, weszła w życie 19 lipca 2018 r.

Natomiast nadal trwają prace nad projektem nowelizacji prawa autorskiego, który wdraża do polskiego prawa Dyrektywę 2017/1564, dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z nie-pełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Wspomniana dyrektywa, zwana potocznie Dyrektywą Marrakesz, rodzi szereg obaw szczególnie w środowisku wydawców, którzy obawiają się, że wskutek nowych przepisów stracą kontrolę nad swoimi zasobami treściowymi.

Zmiany nie wynikają jednak tylko z aktywności ustawodawcy. Wciąż dochodzą nowe rozstrzygnięcia sądowe mające wpływ na praktykę prawa autorskiego. Warto się im przyjrzeć.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Czy nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu wprowadziła rewolucyjne zmiany w obszarze zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce?
  • Czy wydawcy mają powody, by obawiać się Dyrektywy Marrakesz?
  • Jak kształtuje się praktyka sądowa w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich po wyroku TK z 23 czerwca 2015 r.?
  • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Program szkolenia

I.    Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
1.    Geneza zmian.
2.    Kluczowe rozwiązania.
3.    Wpływ nowych rozwiązań na praktykę.
II.    Dyrektywa Marrakesz (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach.
1.    Geneza zmian.
2.    Ogólna charakterystyka zmian.
3.    Zakres podmiotowy nowelizacji („upoważniony podmiot”, „beneficjent”).
4.    Zakres przedmiotowy nowelizacji.
5.    Brak obowiązku weryfikacji oferty pod kątem jej dostępności handlowej (rynkowej).
6.    Zakres możliwych czynności podejmowanych przez upoważnione podmioty.
7.    Pojęcie „kopia utworu w dostępnym formacie”.
8.    Pojęcie „kopia elektroniczna”.
9.    Nieważność wyłączeń umownych.
10.    Obowiązki upoważnionego podmiotu na rzecz ochrony praw wyłącznych.
11.    Godziwa rekompensata.
III.    Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r. na praktykę dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich prawa majątkowych.
IV.    Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa autorskiego.
1.    Rozstrzygnięcia sądów polskich.
2.    Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackie-go Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czwarta kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2018 r.

Termin szkolenia:  5 listopada 2018 r.,  w godz. 9.30-16.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23% VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

doc. Formularz_5_11_18

pdf formularz_5_11_18

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort