Miejsceonline
Termin27 kwietnia 2023 r.
Cena660 + VAT

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu online: Co jest utworem, a co nie jest? – czyli podstawowy dylemat prawa autorskiego”.

 • Czy wiesz, że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym z zakresu prawa autorskiego najczęściej zadawane pytanie jest następujące: „Czy coś jest utworem, czy nim nie jest?”
 • Czy wiesz, że jak dotąd sądy uznawały, że utworem jest ikebana, wzory na kilimy, instrukcja obsługi portu, kolekcja afiszy teatralnych, zbiór znaczków pocztowych czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)?
 • Czy wiesz, że odmawiano ochrony prawa autorskiego krótkim cytatom takim jak „Ciemność widzę, widzę ciemność” bądź nazwom takim jak „kobieta pracująca”?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego dotyczącymi kwestii identyfikowania wytworu działalności człowieka jako przedmiotu ochrony prawnoautorskiej (utwór) bądź odmawiania mu takiego statusu. Zagadnienia te zostaną omówione zarówno w kontekście dorobku doktryny (literatury przedmiotu), dorobku orzecznictwa. Zostaną omówione konkretne rozstrzygnięcia sądowe z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej – w kontekście dokonywania oceny, czy dany wytwór działalności człowieka stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej (utwór) czy nie. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii.

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, pracowników instytucji kultury, ludzi nauki, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy oraz innych twórców, a także innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Program szkolenia:

 1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
  a. ustawowa definicja utworu
  b. przesłanki warunkujące ochronę prawnoautorską
 2. Co jest utworem?
 3. wzory na kilimy
 4. ikebana
 5. instrukcja obsługi portu
 6. kolekcja afiszy teatralnych
 7. zbiór znaczków pocztowych
 8. ekspertyza techniczna
 9. SIWZ
 10. mapa nieba
 11. podręczny licznik kalorii
 12. plan komunikacji miejskiej
 13. projekt zabudowy placu
 14. inne
 15. Co nie jest utworem?
 16. krótka figura retoryczna
 17. mapa Polski z oznaczeniem dojazdu do firmy
 18. reprodukcje dzieł malarstwa
 19. koncepcja, pomysł, idea
 20. tematyka
 21. chronologia zdarzeń
 22. wyniki badań naukowych
 23. fotografie reporterskie
 24. urzędowe dokumenty i materiały
 25. inne
 26. Odwieczny dylemat – czyli kategorie, które raz są utworem, a innym razem nie
 27. nazwy własne
 28. krótkie zestawienia słów
 29. inne

 

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

 Informacje organizacyjne:

 Termin i miejsce szkolenia: 27 kwietnia 2023 r., godz. 9.00-15.00, online

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 600 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 550 zł od osoby.

>>>Formularz_zgloszeniowy_27_4_23

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia