Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w
szkoleniu: “Dozwolony użytek chronionych utworów – aspekty praktyczne w działalności gospodarczej i kulturalnej”.  

Termin: 20 stycznia 2017 r.

Warszawa, godz. 9.00-16.30

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Co to jest dozwolony użytek i jakie jest jego praktyczne znaczenia w działalności gospodarczej i kulturalnej?
  • Co to są dzieła osierocone i jak można z nich korzystać zgodnie z prawem?
  • W jaki sposób polski ustawodawca wprowadza do prawa polskiego public lending right?
  • Komu będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu wypożyczeń bibliotecznych?
  • Jakie zmiany zaszły w prawie cytatu?
  • Jaki jest obecny zakres tzw. wyjątku edukacyjnego?
  • Czy prawo autorskie reguluje kwestie e-learningu?
  • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Program szkolenia

I.    Dozwolony użytek chronionych utworów w świetle ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.    Istota dozwolonego użytek chronionych utworów.
2.    Rodzaje dozwolonego użytek chronionych utworów.
3.    Wymagania wobec użytkownika – klauzule generalne.
II.    “Duża” nowelizacja ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.    Geneza zmian i ich ogólna charakterystyka.
2.    Licencja na rzecz mediów.
3.   
Licencja na rzecz instytucji naukowych i oświatowych: zmiana zakresu
podmiotowego (nowa definicja ustawowa – instytucja oświatowa),
uregulowanie e-learningu.
4.    Przywilej biblioteczny – public lending right i jego wdrożenie do prawa polskiego:
a)    zakres podmiotowy,
b)    zakres przedmiotowy,
c)   
godziwa rekompensata za wypożyczenia biblioteczne: charakterystyka
konstrukcji wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne, zakres
podmiotowy, sposób wypłaty, aspekty praktyczne.
5.    Prawo cytatu – zmiany przedmiotowe.
6.    Nowe przypadki dozwolonego użytku: parodia, pastisz, karykatura, niezamierzone włączenie utworu do innego utworu.
7.   
Usunięcie licencji na rzecz ośrodków archiwizacji i dokumentacji (art.
30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
8.    Korzystanie z utworów podczas imprez publicznych.
9.    Korzystanie z utworów w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy lub publicznej sprzedaży utworów
10.   
Korzystanie z utworów osieroconych: zakres podmiotowy, zakres
przedmiotowy, rejestr utworów osieroconych, starannie poszukiwania,
aspekty praktyczne.
11.    Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, aspekty praktyczne.
12.    Likwidacja Funduszu Promocji Twórczości.
III.    Inne przypadki dozwolonego użytek chronionych utworów.
1.    Dozwolony użytek osobisty.
2.    Odtwarzanie utworów w sklepach i punktach usługowych.
3.    Licencja ustawowa na rzecz właściciela egzemplarza utworu plastycznego.
4.    Korzystanie z utworów wystawionych w miejscach publicznych – problem “wizerunków” budynków.
5.    Korzystanie z utworów w encyklopediach i atlasach w ramach licencji ustawowej.
6.    Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych.
IV.    Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa autorskiego.
1.    Rozstrzygnięcia sądów polskich.
2.    Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska

adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku
Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z
zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego,
prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.
Autorka publikacji “Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”,
skryptu “Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów
traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach
“Rzeczpospolitej”, “Biblioteki Analiz” i “Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM
w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego
oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje
się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z
zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z
Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz
Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach
Podyplomowych “Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Obecnie wykładowca
prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji
Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(trzecia kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia
doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 stycznia 2017 r.

Termin szkolenia: 20 stycznia 2017 r., w godz. 9.00-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
650 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl
       
tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31, faks 22 827 93 50