MiejsceWarszawa, Atrium Tower
Termin27 lutego 2019 r.
Cena650

Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w szkoleniu: “Dozwolony użytek chronionych utworów – aspekty praktyczne w działalności gospodarczej i kulturalnej”.

Termin: 27 lutego

Warszawa, godz. 9.30-16.30

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Co to jest dozwolony użytek i jakie jest jego praktyczne znaczenia w działalności gospodarczej i kulturalnej?
  • Co to są dzieła osierocone i jak można z nich korzystać zgodnie z prawem?
  • W jaki sposób polski ustawodawca wprowadza do prawa polskiego public lending right?
  • Komu będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu wypożyczeń bibliotecznych?
  • Jakie zmiany zaszły w prawie cytatu?
  • Jaki jest obecny zakres tzw. wyjątku edukacyjnego?
  • Czy prawo autorskie reguluje kwestie e-learningu?
  • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Program szkolenia

I.    Dozwolony użytek chronionych utworów w świetle ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.    Istota dozwolonego użytek chronionych utworów.
2.    Rodzaje dozwolonego użytek chronionych utworów.
3.    Wymagania wobec użytkownika – klauzule generalne.

II.    “Duża” nowelizacja ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.    Geneza zmian i ich ogólna charakterystyka.
2.    Licencja na rzecz mediów.
3. Licencja na rzecz instytucji naukowych i oświatowych: zmiana zakresu
podmiotowego (nowa definicja ustawowa – instytucja oświatowa),
uregulowanie e-learningu.
4.    Przywilej biblioteczny – public lending right i jego wdrożenie do prawa polskiego:
a)    zakres podmiotowy,
b)    zakres przedmiotowy,
c) godziwa rekompensata za wypożyczenia biblioteczne: charakterystyka konstrukcji wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne, zakres podmiotowy, sposób wypłaty, aspekty praktyczne.
5.    Prawo cytatu – zmiany przedmiotowe.
6.    Nowe przypadki dozwolonego użytku: parodia, pastisz, karykatura, niezamierzone włączenie utworu do innego utworu.
7. Usunięcie licencji na rzecz ośrodków archiwizacji i dokumentacji (art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
8.    Korzystanie z utworów podczas imprez publicznych.
9.    Korzystanie z utworów w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy lub publicznej sprzedaży utworów
10. Korzystanie z utworów osieroconych: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rejestr utworów osieroconych, starannie poszukiwania, aspekty praktyczne.
11.    Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, aspekty praktyczne.
12.    Likwidacja Funduszu Promocji Twórczości.

III.    Inne przypadki dozwolonego użytek chronionych utworów.
1.    Dozwolony użytek osobisty.
2.    Odtwarzanie utworów w sklepach i punktach usługowych.
3.    Licencja ustawowa na rzecz właściciela egzemplarza utworu plastycznego.
4.    Korzystanie z utworów wystawionych w miejscach publicznych – problem “wizerunków” budynków.
5.    Korzystanie z utworów w encyklopediach i atlasach w ramach licencji ustawowej.
6.    Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych.

IV.    Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa autorskiego.
1.    Rozstrzygnięcia sądów polskich.
2.    Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury (czwarta kadencja). Członek Rady Fundatorów Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo; przewodnicząca Rady Fundacji Polska Marka. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Termin szkolenia: 27 lutego, w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
650 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby.

>>>Formularz_dozwolony_uzytek_27_2_19

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31, faks 22 827 93 50