Program szkolenia:

1. Warianty w normie językowej: teoria a praktyka.

2. Konwencje wydawnicze jako uzupełnienie normy skodyfikowanej.

3. Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia albo pominięcia przecinka.
a)    Konstrukcja tak, aby a spójnik tak aby. 
b)    Podwojony wyraz czy w zdaniach oznajmujących.

4. Cudzysłów a kursywa w tym samym tekście.
a)    Preferencje systemowe.
b)    Najczęstsze nieporozumienia.
c)    c) Rozwiązania zamienne.

5. Składnia wzorcowa przy podmiocie szeregowym.

a)    Najczęstsze typy podmiotu szeregowego.
b)    Dobór formy orzeczenia.
c)    Problem przydawki wspólnej członom podmiotu szeregowego.

6.    Fleksja nazw miejscowych i geograficznych w polszczyźnie XXI wieku
a)    Rozwiązania systemowe.
b)    Najczęstsze nieporozumienia.


7.    Tendencja do nieodmieniania nazwisk

a)    Przyczyny zjawiska.
b)    Problem nazwisk żeńskich.
c)    Zróżnicowanie polskich i obcych nazwisk męskich.
d)    Polowanie na konteksty mianownikowe jako praktyka wydawnicza.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz

językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu
Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji
Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników
ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej
polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W
latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na
Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi
wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 czerwca 2015 r.

Termin szkolenia: 16 czerwca 2015 r., w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi
500 zł  + VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort