MiejsceWarszawa
Termin27 kwietnia 2018 r.
Cena550 zł + VAT
Zapis dowyczerpania miejsc

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Program szkolenia:

 1. Interpunkcja szeregów okolicznikowych.
  a) Ranga klasyfikacji okoliczników w praktyce zawodowej.
  b) Trafność wykładni słownikowej.
  c) Szereg okolicznikowy jako wyliczenie.
  d) Problem przecinka kończącego szereg.
  e) Szereg okoliczników a okolicznik szeregowy.
 1. Łącznik jako wariant ortograficzny.
  a) Łącznik a półpauza: najważniejsze uwarunkowania edytorskie.
  b) Miejsce łącznika w wykładni przepisów ortograficznych.
  c) Utrudnienia związane z typowymi kontekstami wymagającymi łącznika.
  d) Mniej typowe zastosowania łącznika.
  e) Klasyfikacja złożeń i zestawień uwzględniająca łącznik.
  f) Łącznik intuicyjny i jak go zastąpić.
  g) Warianty z łącznikiem a ich miejsce w normie dwupoziomowej.
 1. Imiesłowowy równoważnik zdania – norma a praktyka zawodowa.
  a) Status imiesłowów przysłówkowych uprzednich.
  b) Szkolne zasady poprawnego użycia IRZ typu I.
  c) Uściślenia obu tych zasad.
  d) Trzecia zasada (?).
  e) Konsekwencje systemowej blokady spójnika przez IRZ typu I.
  f) Problem zastępowania zdań okolicznikowych sposobu.
  g) Imiesłowowe równoważniki zdania typu II: składnia a interpunkcja.

 

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia:  27 kwietnia 2018 r.,  w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A (budynek Millenium Plaza)

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy:

pdf: formularz_Dyskusyjne_zagadnienia_red_jez_27_04_2018

doc: formularz_Dyskusyjne_zagadnienia_red_jez_27_04_2018

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 17 kwietnia

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia