Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu “Dyskusyjne zagadnienia współczesnej polskiej normy językowej”

Termin: 13 kwietnia 2016 r.
Warszawa, godz. 9-16

Program szkolenia:

1. Warianty w normie językowej: teoria a praktyka.

2. Przesłanki przemawiające za hierarchizacją wariantów.

3. Konwencje wydawnicze jako uzupełnienie normy skodyfikowanej.

4. Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia albo pominięcia przecinka.

a)    Interpunkcja dwuelementowych szeregów przydawkowych.

b)    Konstrukcja tak, aby a spójnik tak aby.

c)    Podwojony wyraz czy w zdaniach oznajmujących.

5. Cudzysłów a kursywa w tym samym tekście.

a) Preferencje systemowe.

b) Najczęstsze nieporozumienia.

c) Rozwiązania zamienne.

6. Składnia wzorcowa przy szeregach składniowych.

a)    Najczęstsze typy podmiotu szeregowego i ich uwarunkowania normatywne.

b)    Dobór formy orzeczenia.

c)    Problem przydawki wspólnej członom podmiotu szeregowego.

d)    Szereg przydawkowy przy spójniku skorelowanym zarówno […], jak i […].

7. Tendencja do nieodmieniania nazwisk.

a)    Przyczyny zjawiska.

b)    Problem nazwisk żeńskich.

c)    Zróżnicowanie polskich i obcych nazwisk męskich w praktyce językowej a decyzje wydawnicze.

d)    Polowanie na konteksty mianownikowe jako praktyka wydawnicza.


Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz

– językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu
Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2004?2006 sekretarz Komisji
Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników
ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej
polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W
latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na
Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi
wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2016 r.


Termin szkolenia:  13 kwietnia 2016 r.,  w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi
500 zł  + VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort