Miejsceonline
Termin8 grudnia 2022 r.

Oczekiwanie doskonałej znajomości zasad interpunkcji od redaktorów językowych i korektorów nie jest niczym zaskakującym. Tyle że w wielu miejscach rozmija się z faktycznymi umiejętnościami zawodowymi – a nie powinno nigdzie. Warto pracować nad podniesieniem własnych kwalifikacji w tym zakresie. Jedną z umiejętności w pełni praktycznych okazuje się żonglerka znakami interpunkcyjnymi – zwłaszcza tymi używanymi rzadziej: myślnikiem, dwukropkiem i wielokropkiem… Przydaje się ona przede wszystkim w kontekstach rozwiązywanych przeważnie z wykorzystaniem przecinka, czyli znaku, który i tak musi być tym najczęstszym w tekstach. Kto jak kto, ale właśnie redaktorzy językowi i korektorzy powinni wiedzieć, jak w pełni wykorzystywać bogactwo polskich rozwiązań interpunkcyjnych.

 Program szkolenia:

  • Norma interpunkcja a praktyka językowa współczesnych polskich autorów (w tym – tłumaczy).
  • Hierarchizacja normy językowej w odniesieniu do zasad interpunkcyjnych.
  • Profesjonalne podejście do interpunkcji a nawyki wyniesione ze szkoły.
  • Przyczyny ekspansji przecinków.
  • Problem średnika we współczesnych polskich tekstach.
  • Konteksty wymagające myślnika zamiast przecinka.
  • Sytuacje sprzyjające dwukropkowi a nieporozumienia dotyczące tego znaku interpunkcyjnego.
  • Funkcja ekspresywna tekstu a zastosowanie wielokropka.
  • Pytania Państwa Uczestników szkolenia.
Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 8 grudnia 2022, w godz. 9.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł +23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 500 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz_przecinki_8_12_22

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa @rynek-ksiazki.pl
tel. 22 828 36 31