Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników.

Program szkolenia:

1. Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku.
2. Norma interpunkcyjna i jej kodyfikacje.
3. Interpunkcja szkolna a interpunkcja profesjonalna.
4. Różnice między interpunkcją wzorcową a interpunkcją użytkową.
5. Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia przecinka:
a) przy imiesłowowych równoważnikach zdania;
b) przy imiesłowach przymiotnikowych w funkcji przydawek rozwiniętych;
c) w szeregach przymiotnikowych;
d) w ciągach okolicznikowych;
e) przy podwojonych spójnikach;
f) przy spójnikach nieciągłych;
g) w formułach zawierających wołacze;
h) w innych kontekstach.
6. Nietypowe użycia kropki.
7. Zanikanie średnika i skutki tego procesu.
8. Ewolucja myślnika a praktyka piszących.
9. Mity dotyczące dwukropka.
10. Specjalne funkcje cudzysłowu.
11. Zbiegnięcia się znaków interpunkcyjnych.
12. Inne problemy interpunkcyjne.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 12 grudnia
Miejsce: Warszawa
Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł (+ 23 proc. VAT). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając     
Ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl    
tel. (22) 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

Ewa Tenderenda-Ożógewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31
               
Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od sześciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 022 828 36 31, tel/faks 022 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl