Termin: 17 listopada 2015 r.

Warszawa, godz. 9.30-16.30

Program szkolenia:
1.    Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku.
2.    Norma interpunkcyjna i jej kodyfikacje.
3.    Interpunkcja szkolna a interpunkcja profesjonalna.
4.    Różnice między interpunkcją wzorcową a interpunkcją użytkową.
5.    Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia przecinka:
a)    przy imiesłowowych równoważnikach zdania;
b)    przy imiesłowach przymiotnikowych w funkcji przydawek rozwiniętych;
c)    w szeregach przymiotnikowych;
d)    w ciągach okolicznikowych;
e)    przy podwojonych spójnikach;
f)    przy spójnikach nieciągłych;
g)    w formułach zawierających wołacze;
h)    w innych kontekstach.
6.    Nietypowe użycia kropki.
7.    Zanikanie średnika i skutki tego procesu.
8.    Ewolucja myślnika a praktyka piszących.
9.    Mity dotyczące dwukropka.
10.    Specjalne funkcje cudzysłowu.
11.    Zbiegnięcia się znaków interpunkcyjnych.
12.    Inne problemy interpunkcyjne.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz
językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu
Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji
Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników
ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej
polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W
latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na
Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi
wydawnictwami; rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników.


Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada 2015 r.

Termin szkolenia: 17 listopada, w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt
udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad,
certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednej firmy –
koszt uczestnictwa wynosi 500 zł + 23% VAT od osoby.


Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort