Tematem szkolenia warsztatowego będzie całościowe opracowanie językowe tekstów przeznaczonych do opublikowania. Zajmiemy się redakcją kilku artykułów o zróżnicowanej tematyce. Ich poziom językowy okaże się bardzo zróżnicowany – tak żeby ze szkolenia mogli skorzystać zarówno redaktorzy doświadczeni, jak i początkujący.

Przedyskutujemy najważniejsze postulaty współczesnej polskiej polityki językowej. Zastanowimy się nad granicami ingerencji redaktora w tekst, przywołamy najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny i ich opis zawarty w najważniejszych publikacjach normatywnych. Przedyskutujemy funkcjonalność konkretnych innowacji stylistycznych, metody wprowadzania skrótowców do tekstu, uwarunkowania składni przy podmiocie szeregowym, najnowszy kształt normy językowej regulującej użycie imiesłowowych równoważników zdania i inne trudne zagadnienia poprawnościowe. Przyjrzymy się najtrudniejszym kwestiom z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji, ze szczególnym uwzględnieniem przestankowania w zapisie dialogów. Uwagę poświęcimy również wybranym organizacyjnym aspektom pracy redaktora językowego i korektora.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 13 września, Warszawa
Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30–17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa na lunch
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + VAT. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł + VAT od osoby.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl tel. (22) 828 36 31
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od sześciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl