Bblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zapraszają do udziału w
szkoleniu: “Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności
gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego”.

Termin: 2 lutego 2017 r.
Warszawa, godz. 10.00-17.30

Program szkolenia

1. Chronione a niechronione – gdzie jest granica?
a) utwór – przedmiot ochrony prawnoautorskiej
b)
inne obszary ochrony – ochrona dóbr osobistych, prawo własności
przemysłowej, ochrona baz danych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

2. Kiedy można korzystać z ilustracji bez zgody uprawnionego:
a) ochrona wygasła
b) ochrona nigdy nie powstała (brak cech utworu, wyłączenia ustawowe)
c) dozwolony użytek.

3. Co może stanowić materiał ilustracyjny?
a) utwór plastyczny,
b) utwór fotograficzny,
c) utwór kartograficzny,
d) utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny, urbanistyczny,
e) wykres,
f)  tabela,
g) wizerunek.

4. Utwór plastyczny – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

5.
Utwór fotograficzny – charakter, klasyfikacja utworów fotograficznych,
specyfika ochrony, problemy międzyczasowe (czy ochrona jest jednakowa
bez względu na czas powstania utworu fotograficznego), aspekty
praktyczne.

6. Utwór kartograficzny – charakter, specyfika ochrony, klasyfikacja utworów kartograficznych, aspekty praktyczne.

7. Utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny, urbanistyczny – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

8. Wykresy i tabele – gdzie leży granica ochrony prawnoautorskiej?

9. Prawo do wizerunku – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

10. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w ramach dozwolonego użytku:
a) fotografie reporterskie,
b) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
c) utwory wystawione na stałe na publicznych drogach itp.,
d) wystawa publiczna,
e) encyklopedie i atlasy,
f) prawo cytatu.

11.
Ochrona materiałów ilustracyjnych poza prawem autorskim (ochrona baz
danych, ochrona dóbr osobistych, znaki towarowe, wzory przemysłowe,
wzory użytkowe, nieuczciwa konkurencja).

12. Rozwiązywanie praktycznych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku
Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z
zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego,
prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.
Autorka publikacji “Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”,
skryptu “Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów
traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach
“Rzeczpospolitej”, “Biblioteki Analiz” i “Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM
w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego
oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje
się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z
zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z
Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz
Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach
Podyplomowych “Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Obecnie wykładowca
prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji
Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(trzecia kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia
doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Termin szkolenia: 2 lutego 2017 r., w godz. 10.00-17.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
650 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl
       
tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort